Fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

En eldre person og to yngre familiemedlemmer som snakker om fremtidsfullmakt

Ta kontroll og bestem selv

Fremtidsfullmakt er verktøyet som gir deg mulighet til å ta egne valg om din fremtid, som et alternativ til offentlig vergemål.

Sikre dine interesser før det er for sent

Fremtidsfullmakt må opprettes mens man fremdeles er frisk

Orden på økonomiske og praktiske forhold

Velg noen du stoler på til å ivareta dine interesser

Kvalitetssikret av advokater

Full trygghet på at alt det juridiske er i orden

Kontroll på digitale eiendeler

Bestem hva som skal skje med ditt liv på internett

Sikker oppbevaring av dokumentene

Fysisk og digital lagring av din fremtidsfullmakt hos Justify

Det er lov å ombestemme seg

Endringer i fremtidsfullmakten gjør du enkelt fra Min side

Fremtidsfullmakt

kr 1490

Tjenesten er for tiden under utvikling og vil lanseres i løpet av 2020. Om du melder din interesse, så gir vi deg en beskjed når tjenesten er klar til bruk.
Meld interesse

Hvordan opprette en fremtidsfullmakt?

Selvbetjent verktøy

Gjør dine valg

Med et selvbetjent og brukervennlig verktøy som hjelper deg hvert steg på veien.

Betaling med et klikk

Betal med Vipps

Alt du trenger for å betale er mobilnummeret ditt, så betaler du i Vipps med et klikk. Helt kortfritt.

En advokat som ser gjennom dokumentene

Vent på kvalitetssjekk

En advokat vil kvalitetssikre dokumentene.

Signering av dokumenter

Signer dokumentene

En fiks ferdig dokumentpakke kommer i posten. Fremtidsfullmakten skal signeres med to vitner.

Ferdigfrankert returkonvolutt

Skaff legeerklæring

Som en ekstra sikkerhet anbefaler vi at en lege vurderer fullmaktsgivers helsetilstand ved fullmaktens opprettelse.

Trygg lagring av dokumenter

Bruk returkonvolutten

Returner de signerte dokumentene. Porto er allerede betalt. Ved mottak sjekker vi at alle signaturer er korrekt påført.

Ferdigfrankert returkonvolutt

Fremtidsfullmakten er trygt lagret hos oss

Når opprettelsen av dokumentene er fullført blir de sikkert lagret, både fysisk og digitalt.

Hva skjer etterpå?

Varsel ved behov for oppdateringer

Oppdater ved behov

Du kan enkelt oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Enkelt å oppdatere

Del dine dokumenter

Du kan, på en enkel og trygg måte, gi andre digital tilgang til dine dokumenter.

Deling av dokumenter

Bestill retur av dokumenter

Dersom fremtidsfullmakten skal tre i kraft, vil vi varsle aktuelle kontakter og sende dokumentene i retur.

Varsling til etterlatte

Få fullmakten stadfestet

En veileder vil forklare steg-for-steg hvordan du skal gå frem overfor Fylkesmannen.

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Fylkesmannen avgjør om fremtidsfullmakten trer i kraft etter vurdering fra lege.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt. Det betyr at du må opprette fullmakten mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Det er i utgangspunktet mulig å skrive en fremtidsfullmakt selv, dersom man tar seg tid til å lese gjennom relevante lover og regler.

Med Justify kan du enkelt gjøre dine valg, ved god hjelp av en digital veiviser. Når du er fornøyd med dine valg, vil en advokat kvalitetssikre fremtidsfullmakten.

Justify gir deg en enkel måte å sikre en juridisk trygghet, til en lavere pris enn hos andre advokater.

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov.

Når dine valg i fremtidsfullmakten er juridisk kvalitetssikret, vil du få tilsendt en dokumentpakke til signering. Når signaturer er på plass fra deg og vitner, sender du dokumentpakken i retur med den vedlagte og ferdigfrankerte returkonvolutten.

Justify vil ta vare på originalen og du vil se en kopi på Min side, slik at du alltid har fullmakten lett tilgjengelig.

Per i dag har loven begrensninger som krever at en fremtidsfullmakt må signeres på papir. Vi har likevel gjort dette enkelt for deg. Vi sender deg en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til oss for kvalitetssjekk og lagring.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av juridiske dokumenter, og vil tilby alle kunder og vitner å signere fremtidsfullmakt og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Søk i flere spørsmål og svar om fremtidsfullmakt