Fremtidsfullmakt

Her kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv.

En eldre person og to yngre familiemedlemmer som snakker om fremtidsfullmakt

Gode grunner til å opprette en fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er verktøyet som gir deg mulighet til å ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen varig sykdom.

Velg hvem som skal ivareta dine ønsker

Som et alternativ til offentlig vergemål

Tilpass hva fullmakten skal omfatte

Med hjelp til å gjøre trygge valg

Orden på økonomiske forhold

Som salg av eiendom og forskudd på arv

Personlige ønsker

Boforhold, turer, opplevelser og annet

Kontroll på digitale eiendeler

Bestem over dine kontoer, bilder og dokumenter

Fremtidsfullmakt

kr 1490

Prøv gratis. Betal med Vipps når fremtidsfullmakten skal fullføres.
Kom i gang

Fordeler med Justify

Varsel ved behov for oppdateringer

Oppdater ved behov

Du kan enkelt oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Enkelt å oppdatere

Del dine dokumenter

Fullmektig vil automatisk få tilgang til din fullmakt med BankID

Deling av dokumenter

Sikker oppbevaring

Alle dokumentene vil oppbevares trygt hos oss.

Varsling til etterlatte

Hjelp til stadfesting

En veileder vil forklare hvordan fullmektig skal gå frem overfor Fylkesmannen.

Prøv gratis og uten forpliktelser

Hvordan opprette en fremtidsfullmakt?

Selvbetjent verktøy

Gjør trygge valg

Med et selvbetjent og brukervennlig verktøy som hjelper deg hvert steg på veien.

Betaling med et klikk

Betal med Vipps

Alt du trenger for å betale er mobilnummeret ditt, så betaler du i Vipps med et klikk. Helt kortfritt.

En advokat som ser gjennom dokumentene

Vent på kvalitetssjekk

En advokat vil kvalitetssikre dokumentene.

Signering av dokumenter

Signer dokumentene

En fiks ferdig dokumentpakke kommer i posten. Fremtidsfullmakten skal signeres med to vitner.

Ferdigfrankert returkonvolutt

Vurder å innhente legeerklæring

For personer over pensjonsalder anbefaler vi at en lege vurderer fullmaktsgivers helsetilstand ved fullmaktens opprettelse.

Trygg lagring av dokumenter

Bruk returkonvolutten

Returner de signerte dokumentene. Porto er allerede betalt. Ved mottak sjekker vi at alle signaturer er korrekt påført.

Ferdigfrankert returkonvolutt

Fremtidsfullmakten er trygt lagret hos oss

Når opprettelsen av dokumentene er fullført blir de sikkert lagret, både fysisk og digitalt.

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt. Det betyr at du må opprette fullmakten mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Det er i utgangspunktet mulig å skrive en fremtidsfullmakt selv, dersom man tar seg tid til å lese gjennom relevante lover og regler.

Med Justify kan du enkelt gjøre dine valg, ved god hjelp av en digital veiviser. Når du er fornøyd med dine valg, vil en advokat kvalitetssikre fremtidsfullmakten.

Justify gir deg en enkel måte å sikre en juridisk trygghet, til en lavere pris enn hos andre advokater.

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov.

Når dine valg i fremtidsfullmakten er juridisk kvalitetssikret, vil du få tilsendt en dokumentpakke til signering. Når signaturer er på plass fra deg og vitner, sender du dokumentpakken i retur med den vedlagte og ferdigfrankerte returkonvolutten.

Justify vil ta vare på originalen og du vil se en kopi på Min side, slik at du alltid har fullmakten lett tilgjengelig.

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.  

Det anbefales å be Fylkesmannen om en attest som stadfester at fremtidsfullmakten er trådt i kraft etter at legeerklæring er innhentet. En slik attest fra Fylkesmannen er et krav fra Kartverket for å selge eiendom. Justify vil gi fullmektig veiledning til hvordan en skal gå frem overfor Fylkesmannen dersom dette blir aktuelt.

Per i dag har loven begrensninger som krever at en fremtidsfullmakt må signeres på papir. Vi har likevel gjort dette enkelt for deg. Vi sender deg en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til oss for kvalitetssjekk og lagring.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av juridiske dokumenter, og vil tilby alle kunder og vitner å signere fremtidsfullmakt og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Søk i flere spørsmål og svar om fremtidsfullmakt