Fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Et samboerpar som gjør husarbeid sammen

Ta kontroll og bestem selv

Alvorlig sykdom, demens og andre lidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Fremtidsfullmakt er et verktøy som gir deg muligheter til å ta egne valg om din fremtid, som et alternativ til offentlig vergemål.

Sikre dine interesser før det er for sent

Fremtidsfullmakt må opprettes mens man fremdeles er frisk

Orden på økonomiske og praktiske forhold

Velg noen du stoler på til å ivareta dine interesser

Kvalitetssikret av advokater

Full trygghet på at alt det juridiske er i orden

Kontroll på digitale eiendeler

Bestem hva som skal skje med ditt liv på internett

Sikker oppbevaring av dokumentene

Fysisk og digital lagring av din fremtidsfullmakt hos Justify

Det er lov å ombestemme seg

Endringer i fremtidsfullmakten gjør du enkelt fra Min side

Fremtidsfullmakt

kr 1490

Tjenesten er for tiden under utvikling og vil lanseres i løpet av 2020. Om du melder din interesse, så gir vi deg en beskjed når tjenesten er klar til bruk.
Meld interesse

Slik virker det

Bruk veiviseren

Bruk veiviseren

Tilpass fullmakten etter egne behov innenfor lovens rammer

Send til vurdering

Send til vurdering

En advokat vil kvalitetssikre dine valg i fullmakten før utsending

Skriv under

Skriv under

Signer fullmakten og returner dokumentpakken til Justify

Oppdater ved behov

Opppdater ved behov

Du kan se din fremtidsfullmakt og gjøre endringer fra Min side

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Fylkesmannen avgjør om fremtidsfullmakten trer i kraft etter vurdering fra lege.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt. Det betyr at du må opprette fullmakten mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Det er i utgangspunktet mulig å skrive en fremtidsfullmakt selv, dersom man tar seg tid til å lese gjennom relevante lover og regler.

Med Justify kan du enkelt gjøre dine valg, ved god hjelp av en digital veiviser. Når du er fornøyd med dine valg, vil en advokat kvalitetssikre fremtidsfullmakten.

Justify gir deg en enkel måte å sikre en juridisk trygghet, til en lavere pris enn hos andre advokater.

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov.

Når dine valg i fremtidsfullmakten er juridisk kvalitetssikret, vil du få tilsendt en dokumentpakke til signering. Når signaturer er på plass fra deg og vitner, sender du dokumentpakken i retur med den vedlagte og ferdigfrankerte returkonvolutten.

Justify vil ta vare på originalen og du vil se en kopi på Min side, slik at du alltid har fullmakten lett tilgjengelig.

Per i dag har loven begrensninger som krever at en fremtidsfullmakt må signeres på papir. Vi har likevel gjort dette enkelt for deg. Vi sender deg en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til oss for kvalitetssjekk og lagring.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av juridiske dokumenter, og vil tilby alle kunder og vitner å signere fremtidsfullmakt og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Søk i flere spørsmål og svar om fremtidsfullmakt