Fremtidsfullmakt

Her kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv.

En eldre person og to yngre familiemedlemmer som snakker om fremtidsfullmakt

Gode grunner til å opprette en fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er verktøyet som gir deg mulighet til å ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen varig sykdom.

Personlig eller gjensidig fremtidsfullmakt

Kun for deg selv, eller sammen med din partner

Velg hvem som skal ivareta dine ønsker

Som et alternativ til offentlig vergemål

Tilpass hva fullmakten skal omfatte

Med hjelp til å gjøre trygge valg

Orden på økonomiske forhold

Som salg av eiendom og forskudd på arv

Personlige ønsker

Boforhold, turer, opplevelser og annet

Kontroll på digitale eiendeler

Bestem over dine kontoer, bilder og dokumenter

Fremtidsfullmakt

kr 1490

Prøv gratis. Betal når du er klar til å fullføre.

Velg om fullmakten skal gjelde kun for deg selv eller være felles med din partner. Prisen er den samme.
Kom i gang

Fordeler med Justify

Varsel ved behov for oppdateringer

Oppdater ved behov

Du kan enkelt oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Enkelt å oppdatere

Del dine dokumenter

Fullmektig vil automatisk få tilgang til din fullmakt med BankID

Deling av dokumenter

Sikker oppbevaring

Alle dokumentene vil oppbevares trygt hos oss.

Varsling til etterlatte

Hjelp til stadfesting

En veileder vil forklare hvordan fullmektig skal gå frem overfor Fylkesmannen.

Prøv gratis og uten forpliktelser

Hvordan opprette en fremtidsfullmakt?

Selvbetjent verktøy

Gjør trygge valg

Med et selvbetjent og brukervennlig verktøy som hjelper deg hvert steg på veien.

Betaling med et klikk

Betal med Vipps eller kort

Legg inn ditt mobilnummer og betal enkelt med Vipps, eller bruk et vanlig betalingskort.

En advokat som ser gjennom dokumentene

Vent på kvalitetssjekk

En advokat vil kvalitetssikre dokumentene.

Signering av dokumenter

Signer dokumentene

En fiks ferdig dokumentpakke kommer i posten. Fremtidsfullmakten skal signeres med to vitner.

Ferdigfrankert returkonvolutt

Vurder å innhente legeerklæring

For personer over pensjonsalder anbefaler vi at en lege vurderer fullmaktsgivers helsetilstand ved fullmaktens opprettelse.

Trygg lagring av dokumenter

Bruk returkonvolutten

Returner de signerte dokumentene. Porto er allerede betalt. Ved mottak sjekker vi at alle signaturer er korrekt påført.

Ferdigfrankert returkonvolutt

Fremtidsfullmakten er trygt lagret hos oss

Når opprettelsen av dokumentene er fullført blir de sikkert lagret, både fysisk og digitalt.

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene. Man kan enkelt opprette en fullmakt sammen ved hjelp av den digitale veilederen.

Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Det er helt i orden å få hjelp av noen som står deg nær eller hjelpe noen du kjenner godt ved opprettelsen av fremtidsfullmakt. Justifys digitale løsning er enkel og sikker å bruke, med veiledning om valgene underveis.

Merk at kunder med høy alder anbefales å innhente legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten, også dersom man får hjelp til å opprette fullmakten.

Hvis man får hjelp eller hjelper andre med å opprette fullmakten, bør man ikke dele BankID. Justify tar ikke ansvar hvis man deler egen eller låner andres BankID eller passord.

Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder med høy alder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten. Les mer her om hva en legeerklæring ved opprettelse av fullmakten bør inneholde og hvordan man går frem.

Når fullmakten trer i kraft: Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. 

Legeerklæring ved opprettelse av fullmakten: Bestill time hos fastlegen og be om en legeerklæring som kan dokumentere at du som fullmaktsgiver forstår innholdet og betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt.

Legg legeerklæringen sammen med den signerte fremtidsfullmakten i returkonvolutten til Justify. Justify vil oppbevare legeerklæringen sammen med den signerte fullmakten.

Legeerklæring når fullmakten skal tre i kraft: Din fullmektig må bestille en time hos fastlegen på dine vegne. Legen skal vurdere om du er kommet i en slik tilstand at fullmakten skal tre i kraft. Hvis legen skriver en legeerklæring om at fullmakten er trådt i kraft, skal din fullmektig orientere deg.

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt. Det betyr at du må opprette fullmakten mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Det er i utgangspunktet mulig å skrive en fremtidsfullmakt selv, dersom man tar seg tid til å lese gjennom relevante lover og regler.

Med Justify kan du enkelt gjøre dine valg, ved god hjelp av en digital veiviser. Når du er fornøyd med dine valg, vil en advokat kvalitetssikre fremtidsfullmakten.

Justify gir deg en enkel måte å sikre en juridisk trygghet, til en lavere pris enn hos andre advokater.

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Alternativet til en fremtidsfullmakt er at Fylkesmannen utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

En fremtidsfullmakt gjelder kun mens man er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Søk i flere spørsmål og svar om fremtidsfullmakt