Gjensidig fremtidsfullmakt

En gjensidig fremtidsfullmakt er praktisk for ektefeller og samboere som ønsker å ivareta hverandres interesser dersom partnerens eller egen helse svekkes vesentlig.

Gi hverandre kontroll som fullmektig

Velg egne reservefullmektiger

Ta gode valg rundt deres fremtid

To personer som oppretter en gjensidig fremtidsfullmakt

Hvorfor bør vi få en gjensidig fremtidsfullmakt?

Her forklarer vår jurist Trude Sem Langfeldt hva en fremtidsfullmakt er, hvilke fordeler det har og hvorfor dere bør skaffe dere en i dag.

Slik virker det

En fremtidsfullmakt er verktøyet du trenger for å ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen alvorlig sykdom.

Eksempel på utfylling av fremtidsfullmakt

Følg veiviseren og gjør deres valg

Alt blir enkelt forklart underveis. Det tar normalt under 15 minutter å opprette en gjensidig fremtidsfullmakt med Justify.

Få dokumentene hjem i posten

En advokat vil se gjennom og kvalitetssikre deres fremtidsfullmakt før den sendes hjem til deres postkasse.

Signer dokumentene og send i retur

Vi mottar signerte dokumenter fra dere i den ferdigfrankerte returkonvolutten. Fullmakten blir oppbevart for sikker lagring og gjøres tilgjengelig for dere og eventuelle reservefullmektiger på Min side.

Fordeler med å lage gjensidig fremtidsfullmakt med Justify

Enkel i bruk

Med en enkel veiviser som hjelper deg til å ta gode og trygge valg

Sikret av advokat

Din fremtidsfullmakt vil bli sikret av advokat før og etter signering

Trygt lagret

Fremtidsfullmakten blir lett tilgjengelig for deg selv og fullmektig

Se 5 gode grunner til å skaffe en fremtidsfullmakt fra Justify
Del dine erfaringer her

Justify leveres i samarbeid med

SpareBank 1 logoStorebrand logoEika logoSpareBanken Møre logoMicrosoft logoBankID logoVipps logoInnovasjon Norge logo

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene. Man kan enkelt opprette en fullmakt sammen ved hjelp av den digitale veilederen.

Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder med høy alder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten. Les mer her om hva en legeerklæring ved opprettelse av fullmakten bør inneholde og hvordan man går frem.

Når fullmakten trer i kraft: Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. 

En fremtidsfullmakt gjelder kun mens man er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Flere spørsmål og svar om fremtidsfullmakt