La de nærmeste få vite hva dere ønsker

En gjensidig fremtidsfullmakt er praktisk for ektefeller og samboere som ønsker å ivareta hverandres interesser dersom partnerens eller egen helse svekkes vesentlig.

Start på en fremtidsfullmakt

Hvorfor opprette fremtidsfullmakt med Justify?

En fremtidsfullmakt gjør at dere selv kan velge hvem som kan ta avgjørelser på deres vegne, hvis en av dere en gang skulle bli for syk til å kunne bestemme selv. Mange ønsker å beskrive personlige ønsker for fremtiden, og at noen nære skal ta beslutningene for deg. Det gir fremtidsfullmakten hos Justify dere muligheten til.

  • Vi lagrer dokumentene for dere
  • Alt blir kvalitetssjekket av advokat
  • Vi veileder fullmektigene
  • Fast pris. Ingen skjulte kostnader

Slik virker det

En fremtidsfullmakt er verktøyet dere trenger for å ta egne valg om deres fremtid dersom dere skulle bli dement eller få en annen alvorlig sykdom.

Eksempel på utfylling av fremtidsfullmakt

1

Logg inn og fyll ut skjemaet

Alt dere trenger å vite blir forklart underveis

2

Send inn når du er klar

Betal når dere er fornøyd med deres valg

3

Vi kvalitetssikrer deres fremtidsfullmakt

Dokumentene klargjøres og gjennomgås av en jurist

4

Få dokumentene hjem i posten

Signer dokumentene sammen med to vitner

5

Send de signerte dokumentene til Justify

Vi sjekker signaturer og lagrer dokumentene trygt

6

Fremtidsfullmakten deles med fullmektigene

Dere og andre fullmektiger har tilgang fra Min side

7

Enkle steg for å ta fremtidsfullmakten i bruk

Vi gir fullmektigen den veiledningen som trengs

Hvorfor bør vi få en gjensidig fremtidsfullmakt?

Her forklarer vår jurist Trude Sem Langfeldt hva en fremtidsfullmakt er, hvilke fordeler det har og hvorfor dere bør skaffe dere en i dag.

Vi er her for å hjelpe deg om du har spørsmål

Portrett Trude Sem Langfeldt

Gratis samtale med jurist

Vi er tilgjengelige for å besvare spørsmål eller veilede deg ved behov. Velg en ledig tid i kalenderen vår, og en av våre hjelpsomme jurister vil ringe deg.


Bestill en gratis samtale

Chat med oss

I chatten svarer vi på generelle spørsmål om produktene våre. I chatten vår er du anonym, og da ser vi ikke informasjon om deg.
Start en chat

Justify leveres i samarbeid med

SpareBank 1 logoStorebrand logoEika logoSpareBanken Møre logoMicrosoft logoBankID logoVipps logoInnovasjon Norge logo

Relaterte artikler

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Det er i utgangspunktet mulig å lage en fremtidsfullmakt selv ved å følge retningslinjer og formkrav som sikrer at dokumentet blir gyldig og kan kan tas i bruk uten problemer dersom du i fremtiden skulle bli alvorlig syk.

Å opprette en fremtidsfullmakt er en viktig beslutning med potensielt store konsekvenser for alle involverte parter dersom dokumentet ikke blir utformet i tråd med fullmaktsgivers ønsker eller oppfyller kriteriene for at dokumentet skal være gyldig.

Hvis du er usikker på prosessen eller ønsker å sikre at fremtidsfullmakten blir riktig utformet, tilbyr Justify en brukervennlig og selvbetjent løsning som garanterer at fremtidsfullmakten oppfyller alle formkrav. Vi veileder deg fra start til slutt og kvalitetssikrer fremtidsfullmakten både før og etter signering.

Ved å benytte Justify får du også sikker lagring av fremtidsfullmakten på livstid inkludert i prisen. Fullmektigene får tilgang til en digital kopi og veiledning dersom fullmakten en gang skal tre i kraft.

Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene. Man kan enkelt opprette en fullmakt sammen ved hjelp av den digitale veilederen.

Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder med høy alder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten. Les mer her om hva en legeerklæring ved opprettelse av fullmakten bør inneholde og hvordan man går frem.

Når fullmakten trer i kraft: Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. 

En fremtidsfullmakt gjelder kun mens man er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Flere spørsmål og svar om fremtidsfullmakt