Erklæring om personvern i Justify

Justify består av selskapene Justify AS og Justify Advokatfirma AS. Her kan du sette deg inn i hvordan vi beskytter dine data og respekterer ditt personvern.

Dette er aktuelt for deg hvis du er kunde hos Justify, har et klientforhold til oss eller bare bruker våre nettsider.

Hvis du er registrert som kunde hos Justify eller besøker vår nettside så vil vi være behandlingsansvarlig for dine personlige data. Dette betyr at vi tar stilling til hvorfor og hvordan dine data skal behandles og lagres.

Vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte i tråd med gjeldende personvernregelverk. Selskapene som sammen utgjør Justify har et felles databehandleransvar for dine personopplysninger, men for individuell juridisk rådgivning og saksbehandling har advokatfirmaet eneansvaret.

I tillegg er vi som advokater, juridiske rådgivere og hjelpere underlagt et særlig strengt ansvar for hemmelighold av fortrolig informasjon i medhold av lovbestemt taushetsplikt og reglene om god advokatskikk.

Les denne personvernerklæringen. Hvis du er kunde, vil det i dialogen mellom oss kunne få ytterligere informasjon om hvordan vi samler og behandler dine data. Hvis du gir oss personlig informasjon om andre personer, eller andre gir oss personlig informasjon om deg, vil vi kun bruke slik informasjon for de formålene som opplysningene er gitt til oss. Ved å dele informasjon med oss samtykker du til at vi har adgang til å behandle opplysningene på dine vegne i tråd med denne personvernerklæringen.

Hvis du ikke er kunde hos Justify, og kun skal signere som vitne, så er vi databehandler på vegne av vår kunde som har bedt deg signere et dokument. Det betyr at vi kun behandler dine personlige data for å oppfylle vår forpliktelse overfor vår kunde i tråd med avtalen med vår kunde eller for å oppfylle krav i lovgivningen.

Vi lagrer data fra første kontakt med oss og bygger en profil hos oss med dine data. Noen ganger er dette data du gir oss. Andre ganger samler vi data automatisk eller fra andre kilder.

Du gir oss data når du

 • Bruker våre tjenester
 • Henvender deg til support
 • Ser og signerer dokumenter
 • Samtykker til å motta markedsføring

Vi samler data når du

 • Surfer på våre nettsider
 • Bruker våre tjenester
 • Mottar meldinger fra oss
 • Henvender deg til support
 • Ser og signerer dokumenter
 • Har en brukerkonto hos oss.

Kontaktinformasjon

Full navn, adresse, telefonnummer, e-post, personnummer eller annen sikker identifikator.

Profil

Opplysninger om din sivilstatus og andre opplysninger om din livssituasjon.

Økonomiske data

Opplysninger du gir oss, eller informasjon vi innhenter fra andre, om din økonomi, eiendeler og gjeld i forbindelse med bruk av våre tjenester.

Dine valg, dokumenter og dialog med oss

Dine valg i våre tjenester og dokumenter som opprettes, lagres og håndteres av oss vil kunne inneholde personopplysninger om deg og andre. Dette vil typisk være kontaktinformasjon og taushetsbelagt informasjon som vil bli behandlet i tråd med god advokatskikk og gjeldende lovregler.

Data som identifiserer deg

Din IP adresse, innloggingsinformasjon, nettlesertype og versjonsnummer, tidssone, plug-in typer i nettleser, stedsinformasjon, operativsystem og versjon.

Data om hvordan du bruker tjenestene

Sporing av hvordan du klikker deg gjennom nettsiden og våre løsninger, hvilke sider du ser og benytter, tid for fullføring, feilmeldinger, hvor lenge du blir på våre sider, hva du gjør på våre sider, hvor ofte du besøker nettsidene og andre handlinger.

Hva med virkelig sensitive opplysninger?

Vi samler ikke bevisst data som er definert som sensitive (f.eks opplysninger om rase eller etnisk opphav, politiske meninger, religion/filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforening, genetisk data, biometrisk data, helseopplysninger, seksuell orientering, kriminelt rulleblad eller involvering i straffesaker) unntatt når vi har enten et spesifikt samtykke fra deg eller vi blir pålagt dette for å overholde gjeldende lovgivning.

Hva med opplysninger om barn?

For å bruke tjenesten må du være over 18 år. Våre juridiske tjenester er knyttet til juridisk trygghet i ditt liv. Det gjør at vi må behandle opplysninger om mindreårige barn når dette er nødvendig, for å kunne levere tjenester som du benytter hos oss.

Personvernlovgivningen fastsetter at vi kun kan bruke dine personopplysninger når det foreligger en konkret grunn og når vi har hjemmel til dette. Her er formålene for hvorfor vi behandler dine personopplysninger.

Drift av våre tjenester

For å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde må vi behandle en rekke personopplysninger. Dette for at du sikkert skal kunne logge inn og få tilgang til tjenestene, gjenoppta påbegynt arbeid, justere innstillinger, foreta endringer, få tilgang til lagrede dokumenter og at vi skal kunne varsle deg ved endringer i din situasjon som gir behov for oppdatering av dine avtaler hos oss.

Grunnlag for bruk av data: 
 • Avtale
 • Interesseavveining
 • Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav

Etablering av klientforhold

For å oppfylle krav til god advokatskikk og gjeldende reguleringer for juridisk rådgivning opprettes det et klientforhold til deg ved bruk av våre tjenester. I den forbindelse vil vi gjennomføre kundekontroll når det er nødvendig etter hvitvaskingsloven.

Grunnlag for bruk av data: 
 • Lovkrav
 • Avtale
 • Interesseavveining

Rådgivning

For å levere juridisk rådgivning i tråd med våre kvalitetskrav og forpliktelser overfor våre kunder behandler vi personopplysninger som oppgis ved bruk av våre selvbetjente løsninger og som vi etter samtykke innhenter fra andre kilder f.eks. Folkeregisteret og BankID. I noen tilfeller vil vi indirekte kunne få tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser.

Grunnlag for bruk av data: 
 • Avtale
 • Interesseavveining
 • Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav

Forbedring av våre tjenester

Gjennomføring av tester, interaksjon med tilbakemeldingsplattformer og spørreskjemaer, håndtering av destinasjonssider, varmekartlegging av nettstedet vårt, trafikkoptimalisering og dataanalyse og forskning, inkludert profilering og bruk av maskinlæring og andre teknikker på dine data.

Grunnlag for bruk av data: 
 • Samtykke
 • Interesseavveining

Support

Varsle deg ved endringer i våre tjenester eller anbefalinger om oppdatering produkter, besvare supporthenvendelser, telefon, e-post, inkludert all form for feilretting.

Grunnlag for bruk av data: 
 • Avtale
 • Interesseavveining
 • Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav

Kunnskapsforvaltning

Vi driver aktiv kunnskapsforvaltning basert på dialog med våre kunder og leverte produkter innenfor rammen av vår taushetsplikt. Dette betyr at vi samler data om din bruk av våre produkter og manuelle justeringer som foretas for stadig forbedre produktene og kunne tilby relevante tjenester for brukere i ulike livssituasjoner.

Grunnlag for bruk av data: 
 • Interesseavveining

IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger lagret hos oss vil kunne være tilgjengelig for oss og våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold.

Grunnlag for bruk av data: 
 • Interesseavveining
 • Lovkrav

Markedsføring

E-post og meldinger om nye funksjoner, innhold, produkter og tjenester, samt nyhetsbrev.

Grunnlag for bruk av data: 
 • Samtykke

Samtykke

Du har gitt et tydelig samtykke til behandling av personopplysninger for angitte formål.

Du kan endre mening

Et samtykke til behandling av personopplysninger kan trekkes tilbake når som helst. Dette kan du gjøre ved å å gå inn på Min side hos Justify.  

Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, og vi ikke lenger har rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger, vil vi stanse vår behandling av dine data. Hvis vi har annet rettslig grunnlag for å behandle dine data kan vi fortsette å behandle dine personopplysninger i tråd med dine juridiske rettigheter.

Avtale

Behandlingen av dine data er nødvendig for at vi kan oppfylle avtalen du har med oss.

Interesseavveining

Behandling av dine data er nødvendig for vår legitime interesse eller tredjeparts legitime interesse. Slike legitime interesser er:

 • Levere, utvikle og forbedre våre tjenester
 • Muliggjøre forbedringer, tilpasninger og endringer av våre tjenester og kommunikasjon
 • Få innsikt i hvordan du bruker vår nettside og tjenester
 • Avklare om markedsaktiviteter er effektive
 • Forbedre datasikkerhet

Disse legitime interessene vil kun være gyldig dersom dine interesser ikke veier tyngre i en interessevurdering.

Du kan velge å ikke gi oss dine personopplysninger

Hvis du velger dette, vil du kunne fortsette å bruke åpne deler av våre nettsider, men vil ikke ha tilgang til de av våre produkter som ikke vil fungere uten dine personopplysninger.

Du kan slå av cookies i din nettleser ved å endre innstillingene

Du kan blokkere cookies ved å aktivere en innstilling i din nettleser som nekter cookies. Du kan også slette cookies i innstillingene til din nettleser. Hvis du slår av cookies, vil du fortsatt kunne fortsette å benytte våre nettsider og noen av våre tjenester, men flere tjenester og funksjoner vil ikke fungere.

Du kan reservere deg mot markedsføring

Du kan velge å ikke motta meldinger og nyhetsbrev fra oss om nye produkter, nyhetsbrev og annen markedsaktivitet ved i innstillingene for din brukerkonto på Min side.

Vi deler ikke dine data med tredjeparter for markedsførings formål uten samtykke. Dersom det er aktuelt å dele opplysninger med våre samarbeidspartnere eller andre, skal deling ikke skje uten at det foreligger et klart samtykke fra deg som bruker.

Dine rettigheter

Du kan benytte dine rettigheter ved å sende oss en e-post til personvern@justify.no.

Rett til innsyn i egne data

Dette inkluderer rett til å spørre oss om supplerende informasjon om:

 • Kategoriene av personopplysninger vi behandler
 • Formålet med behandlingen
 • Kategoriene av tredjeparter som kan motta data
 • Tidshorisont for lagring av data (eller kriteriene som benyttes for å vurdere lagringstid)
 • Dine rettigheter i forhold til bruk av dine data

Vi vil gi deg slik informasjon innen en måned etter din forespørsel med mindre svar på forespørselen vil krenke andres rettigheter. F.eks. en annens persons rett til konfidensialitet eller immaterielle rettigheter. Vi vil fortelle deg hvis vi ikke kan imøtekomme en forespørsel dersom det er tilfellet.

Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til samarbeidspartnere eller andre tredjeparter, unntatt i følgende tilfeller:

 • Når du har uttrykkelighar samtykket til utlevering av personopplysninger. F.eks. Samtykke til deling av status for dine produkter med din bank
 • Når det er nødvendig å utlevere disse til domstoler, myndigheter eller til motpart i forbindelse med rettergang
 • Når det er enighet mellom Justify og deg om å dele opplysningene. F.eks ved overføring av oppdrag til advokater som underleverandør til Justify
 • Når det er nødvendig for å kunne ivareta dine interesser i forbindelse med en konkret sak overfor tredjepart
 • Når det er nødvendig for å overholde en lovbestemt plikt eller for å overholde vedtak fra myndigheter eller domstol
 • Når det er inngått avtale med en tjenesteleverandør for å kunne utføre oppdrag på våre vegne

Vi stiller de samme kravene til våre underleverandører som når vi behandler personopplysninger selv.

Du har rett til å kreve at vi retter feilinformasjonen

Dersom vi har registrert feil personopplysninger om deg i våre systemer vil vi rette dette innen rimelig tid etter mottak av en forespørsel fra deg.

Du kan protestere mot behandlingen av personopplysninger

Vi kan bruke dine data for å ta stilling til om vi skal dele informasjon som kan være relevant for deg (for eksempel kommunikasjon tilpasset din situasjon). Dette vil kun gjøres for å forbedre din brukeropplevelse og for å yte bedre tjenester til deg.

Dataportabilitet

Vi vil gi deg kopi av dine data i maskinlesbart format slik at du kan overlevere dette til andre. Hvis du spør oss, og det er teknisk mulig, vil vi overføre dine data til andre tjenestetilbydere for deg. Vi vil ikke gjøre dette dersom en slik overføring vil omfatte personopplysninger om andre uten deres samtykke.

Du har rett til å bli glemt

Du kan spørre oss om å slette alle personopplysninger vi har om deg hvis det ikke er nødvendig for at du fortsatt vil benytte våre tjenester.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi ber om at du gir oss beskjed på e-post til personvern@justify.no dersom du mener vi ikke behandler personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning. Du har i alle tilfeller rett til å klage over vår behandling av personopplysninger til en tilsynsmyndighet. Kontaktinformasjonen til tilsynsmyndigheten finner du på www.datatilsynet.no.

Hva hvis jeg kun skal signere et dokument som vitne?

Hvis du har bevitnet dokumenter via våre tjenester og ønsker å benytte dine rettigheter, kan du kontakte oss på personvern@justify.no

Vi har fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å sikre håndteringen og sikkerheten til de dataene vi lagrer. Vi utfører også ekstern validering og penetrasjonstester av våre datasystemer. For mer informasjon om vår innsats for å sikre at dine data lagres på en sikker måte kan du sende en e-post til Glenn Henriksen .

Glenn Henriksen har det overordnede ansvaret for IT og datasikkerhet i Justify.

Husk:

 • Du har selv ansvar for å aldri gi andre tilgang til din BankID eller andre innloggingsopplysninger
 • Hvis du mistenker at andre kan ha fått tilgang til din BankID, bør du kontakte oss umiddelbart på support@justify.no

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet på våre kontorer i Stavanger og Oslo og andre steder som driftes av tredjeparter oppført nedenfor.

Ved å gi oss dine personlige data, samtykker du til at vi overfører, lagrer og behandler disse. Dersom vi overfører eller lagrer din informasjon utenfor EU/EØS, vil vi ta nødvendige skritt for å sikre at dine personvernrettigheter og vår taushetsplikt for fortrolig informasjon blir overholdt i tråd med denne personvernerklæringen.

Vi lagrer dine data så lenge du er kunde hos oss. Vi vil slette dine personlige data i inntil 3 år etter at du har avsluttet ditt kundeforhold, så lenge det ikke er nødvendig å fortsette lagringen for å overholde våre forpliktelser overfor deg, domstolene eller offentlige myndigheter, eller for det er nødvendig for å forsvare oss mot krav knyttet til vår saksbehandling, eller når vi får melding om at ditt dødsbo er gjort opp etter dødsfall.

De fleste selskaper benytter tredjeparter til å hoste software, kommunikasjon med kunder, e-post mv. Vi samarbeider med de leverandørene vi mener er de beste innen det de driver med.

Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å gi tredjeparter tilgang til våre systemer og dine data for å kunne forsikre oss om at våre tjenester fungerer i tråd med våre standarder og oppfyller høye krav til sikkerhet. Det vil kun bli gitt tilgang til våre systemer og dine data når dette er strengt nødvendig og i tråd med våre krav til sikkerhet, taushetsplikt og de forpliktelsene vi har i forhold til denne personvernerklæringen.

Foreløpig benytter Justify ingen tjenesteleverandører eller andre mottakere av personopplysninger som prosesserer våre data utenfor EU/EØS. Dersom personlige data skulle bli overført til tredjeparter i USA vil vi sørge for at det tas nødvendige skritt for å sikre at den aktuelle leverandøren har de nødvendige sertifiseringene fra EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks som administreres av U.S. Department of Commerce's International Trade Administration (ITA).

Her er detaljene til våre samarbeidspartnere og de leverandørene vi benytter som tredjeparter. Dette omfatter opplysninger om hvilke data de samler, hvor dette lagres og hva vi kan dele med dem om nødvendig:

Microsoft Azure (EU)

Vi bruker Azure til å lagre informasjonen i våre applikasjoner. Dataene lagres innenfor EU og er alltid lagret i kryptert form.

Innsamling og deling av data:
 • Kontaktinformasjon
 • Data du har oppgitt
 • Data som kan identifisere deg

Matomo (EU)

Vi bruker Matomo til å analysere hvordan du bruker tjenestene. Dette gjør vi for å kunne bedre kvaliteten slik at vi kan tilby enda bedre tjenester.

Innsamling og deling av data:
 • Hvordan du bruker systemene
 • Informasjonskapsler (cookies)

Microsoft Application Insights (EU)

Vi bruker Microsoft Application Insights til å analysere hvordan du bruker tjenestene. Dette gjør vi for å kunne bedre kvaliteten slik at vi kan tilby enda bedre tjenester.

Innsamling og deling av data:
 • Hvordan du bruker systemene
 • Informasjonskapsler (cookies)

Sendgrid (US)

Vi benytter Sendgrid for utsendelse av nyhetsbrev og markedsføringsinformasjon samt oppbevaring av kontaktdetaljer knyttet til utsendelse av e-post.

Innsamling og deling av data:
 • Kontaktdetaljer

Intercom (US)

Vi benytter Intercom for lagring og visning av artikler (ofte stilte spørsmål), samt behandling av ikke-sensitive supportsaker på chat.

Innsamling og deling av data:
 • Hvordan du bruker systemene
 • Informasjonskapsler (cookies)

Vipps

Vi bruker Vipps til å håndtere betaling for våre tjenester.

Innsamling og deling av data:
 • Kontaktdetaljer
 • Informasjon om hvilke produkter du har kjøpt

Stripe (EU/US)

Vi bruker Stripe til å håndtere betaling for våre tjenester.

Innsamling og deling av data:
 • Kontaktdetaljer
 • Informasjon om hvilke produkter du har kjøpt

Vi bruker cookies. Hvis du ikke har stilt inn din nettleser til å avvise cookies, vil vi og disse tredjepartsleverandørene utstede cookies når du er i kontakt med oss. Disse kan lagre cookies for besøkssesjonen som slettes automatisk etter et besøk, eller denne når du forlater Justify eller lagre cookies som ikke slettes automatisk, men benyttes av oss til å gjenkjenne deg når du vender tilbake, slik at vi kan skreddersy din brukeropplevelse til deg.  

Du kan slå av cookies i din nettleser ved å endre innstillingene

Du kan blokkere cookies ved å aktivere en innstilling i din nettleser som nekter cookies. Du kan også slette cookies i innstillingene til din nettleser. Hvis du slår av cookies, vil du fortsatt kunne fortsette å benytte våre nettsider og noen av våre tjenester, men flere tjenester og funksjoner vil ikke fungere.

Bra jobbet med å lese denne erklæringen til veis ende. Denne personvernerklæringen vil oppdateres fortløpende. La dette derfor ikke være siste gangen du leser denne.

Sist oppdatert 24. november 2023