Digitale advokattjenester

Vårt mål er å gjøre advokattjenester mer tilgjengelig for folk flest. For å få til dette mener vi det er nødvendig å tenke nytt om hvordan juridiske tjenester leveres.

Vi ser et stort behov for å gjøre det enklere å håndtere vanlige juridiske problemstillinger som de fleste vil møte i løpet av et liv.

Et selskap du kan stole på

Justify består av teknologiselskapet Justify AS og Justify Advokatfirma AS. Våre advokater er medlem av Den Norske Advokatforeningen. Det betyr at du som kunde av oss har den samme tryggheten som ved kjøp av tradisjonelle advokattjenester.

Alle våre advokater og ansatte er underlagt taushetsplikt og vi ivaretar ditt personvern. Du kan lese mer om dette i våre brukervilkår, personvernerklæringen og i reglene om god advokatskikk.

Vi stiller høye krav til sikkerhet i våre løsninger. Vi har fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å sikre håndteringen og sikkerheten til de dataene vi lagrer. Vi utfører også ekstern validering og testing av våre datasystemer.

Menneskene bak Justify

Dag Josef Foss

Dag Josef Foss

Daglig leder

Dag Josef startet Justify i 2018. I sitt virke som advokat, så han store og udekkede behov i markedet for juridiske tjenester.

Foruten sin spisskompetanse på det juridiske fagfeltet, har han også en livslang lidenskap og interesse for teknologi, innovasjon og design.

dag@justify.no , LinkedIn

Anett Ravndal

Anett Ravndal

Juridisk direktør

Anett har bakgrunn som senioradvokat i Kluge advokatfirma og dommerfullmektig i Oslo tingrett.

I Justify har hun en nøkkelrolle innen rettsutvikling, innovasjon og juridisk kvalitet. Hun er også sertifisert som mekler av Advokatforeningen.

anett@justify.no , LinkedIn

Glenn Henriksen

Glenn Henriksen

Teknologisjef

Glenn har over 20 års erfaring med systemutvikling og -drift, blant annet i selskaper som EVRY, Capgemini og Knowit.

I Justify passer han på at vi tar de rette tekniske valgene og sørger for at vi har kompetansen vi trenger for å bygge Justify-plattformen.

glenn@justify.no , LinkedIn , Twitter

Ole Fredrik Lie

Ole Fredrik Lie

Designsjef

Ole Fredrik har 13 års erfaring som UX designer. Han har tidligere vært fagleder for design i et av verdens ledende konsulentselskap.

I Justify har han det overordnede ansvaret for UX og tjenestedesign.

olefredrik@justify.no , LinkedIn , Twitter

Sindre Mariero

Sindre Mariero

Markedssjef

Sindre er utdannet innen IT-sikkerhet, økonomi og ledelse gjennom studier i Norge og Budapest. Han har over 15 års erfaring som leder innen IT.

Ansvarsområdene i Justify er økonomi, markedsføring og administrasjon.

sindre@justify.no , LinkedIn , Twitter

Kjell Arne Hellum

Kjell Arne Hellum

Utvikler

Kjell er utdannet som sivilingeniør i datateknikk på UiS og har 3 års erfaring fra konsulentbransjen, hvor han har jobbet med kunder som Sjøfartsdirektoratet og Equinor.

Hans hverdag består av å bygge Justify-plattformen i form av skybaserte tjenester.

kjell@justify.no , LinkedIn , Twitter

Jørn Myrland

Jørn Myrland

Utvikler

Jørn har tidligere jobbet som konsulent og leder i konsulentselskapet Solv, og har over 8 års erfaring som programvareutvikler.

I Justify bidrar han til utvikling av juridiske tjenester på en måte verden tidligere ikke har sett. På kontoret går han under kallenavnet Kongen av React.

jorn@justify.no , LinkedIn , Twitter

Solveig Waage

Solveig Waage

Designer

Solveig Waage er utdannet mediegrafiker og har 14 års erfaring som designer i Cappelen Damm, Oceaneering og Kolumbus.

I Justify er Solveig en viktig bidragsyter i alle leddene i designprosessen, fra en idé blir født til en ny tjeneste er lansert.

solveig@justify.no , LinkedIn

Tommy Kjær Andersen

Tommy Andersen

Utvikler

Tommy er ansatt som front-end utvikler. Han har bakgrunn fra Idean, PlayDesign og Destino, og har bred erfaring innenfor teknologiene som brukes i Justify.

Tommy bidrar med spisskomptanse på universell utforming og implementering av brukervennlighet i alle våre tjenester.

tommy@justify.no , LinkedIn , Twitter