Tjenesten for de viktige valgene i livet

På samme måte som nettbank har gjort det enkelt å håndtere penger, gjør Justify det enkelt å ordne de avtalene og formelle dokumentene som betyr noe for deg og dine.

En mor som kysser sitt lille barn. Foto: Paul Hanaoka, Unsplash

Enten du har truffet ditt livs kjærlighet og er på vei til å bli etablert. Eller harmonien tar slutt og du starter på nytt. Eller du ser frem til roligere dager og innser at du snart må overlate roret til andre.

Justify hjelper deg å trygt navigere gjennom alle livets faser, slik at du kan ta de gode valgene som gjør det vanskelige litt enklere.

Menneskene bak Justify

Dag Josef Foss

Dag Josef Foss

Advokat og daglig leder

Dag Josef startet Justify i 2018. I sitt virke som advokat, så han store og udekkede behov i markedet for juridiske tjenester.

Foruten sin spisskompetanse på det juridiske fagfeltet, har han også en lidenskap og interesse for teknologi, innovasjon og design.

dag@justify.no , LinkedIn

Anett Ravndal

Anett Ravndal

Juridisk direktør

Anett har bakgrunn som senioradvokat i Kluge advokatfirma og dommerfullmektig i Oslo tingrett. Hun er også sertifisert som mekler av Advokatforeningen.

I Justify har hun en nøkkelrolle innen rettsutvikling, innovasjon og juridisk kvalitet.

anett@justify.no , LinkedIn

Glenn Henriksen

Glenn Henriksen

Teknologisjef

Glenn har over 20 års erfaring med systemutvikling, drift og IT-sikkerhet. Han har jobbet som konsulent i selskaper som som EVRY, Capgemini og Knowit.

I Justify passer han på at vi tar de rette teknologiske valgene og sørger for at vi har kompetansen som trengs for å bygge og drifte Justify.

glenn@justify.no , LinkedIn , Twitter

Ole Fredrik Lie

Ole Fredrik Lie

Designsjef

Ole Fredrik har 13 års erfaring som designer. Han har tidligere vært fagleder for design i Idean, samt jobbet som konsulent for selskaper som Capgemini og Bouvet.

I Justify har Ole Fredrik det overordnede ansvaret for at løsningene er brukervennlige, inkluderende og selvforklarende.

olefredrik@justify.no , LinkedIn , Twitter

Sindre Mariero

Sindre Mariero

Markedssjef

Sindre er utdannet innen IT-sikkerhet, økonomi og ledelse gjennom studier i Norge og Budapest. Han har over 15 års erfaring som leder innen IT.

Ansvarsområdene i Justify er økonomi, markedsføring og administrasjon.

sindre@justify.no , LinkedIn , Twitter

Kjell Arne Hellum

Kjell Arne Hellum

Utvikler

Kjell er utdannet som sivilingeniør i datateknikk på UiS og har god erfaring fra konsulentbransjen, hvor han har jobbet på prosjekter for kunder som Sjøfartsdirektoratet og Equinor.

Hans hverdag består av å bygge Justify sine løsninger i skybaserte tjenester.

kjell@justify.no , LinkedIn , Twitter

Jørn Myrland

Jørn Myrland

Utvikler

Jørn har solid erfaring som konsulent og har tidligere vært fagleder for teknologi i konsulentselskapet Solv.

I Justify skriver Jørn den koden som gjør at løsningene oppleves som enkle å bruke både på mobil, nettbrett og pc. På kontoret går han under kallenavnet Kongen av React.

jorn@justify.no , LinkedIn , Twitter

Solveig Waage

Solveig Waage

Designer

Solveig Waage er utdannet mediegrafiker og har 14 års erfaring som designer i Cappelen Damm, Oceaneering og Kolumbus.

I Justify er Solveig en viktig bidragsyter i alle leddene i designprosessen, fra en idé blir født til en ny tjeneste er lansert.

solveig@justify.no , LinkedIn

Tommy Kjær Andersen

Tommy Andersen

Utvikler

Tommy har bakgrunn som front-end utvikler fra Idean, PlayDesign og Destino, og har bred erfaring innenfor teknologiene som brukes i Justify.

Tommy bidrar med spisskomptanse på universell utforming og implementering av brukervennlighet i alle våre tjenester.

tommy@justify.no , LinkedIn , Twitter

Mikal Fuglestein

Mikal Fuglestein

Utvikler (konsulent)

Mikal fullførte sin master i programutvikling i Bergen sommeren 2020, og er nå ansatt som konsulent i Capgemini.

I Justify bidrar han med utvikling av interne systemer, der fokuset er å forbedre prosessen for saksbehandling for advokatene, samt utvikle løsninger for sikker kommunikasjon mellom kunder og advokater.

Tomas Brekke

Tomas Brekke

Utvikler (konsulent)

Tomas har nylig fullført dataingeniørstudiet ved UiS, og er nå ansatt som konsulent i Capgemini. Han har tidligere erfaring som frilanser innen mediebransjen.

I Justify er Tomas en viktig bidragsyter i utvikling av interne systemer som muliggjør en sikker og smidig saksbehandling for advokatene.

Våre distribusjonspartnere

SpareBank 1

SpareBank 1 er en allianse av selvstendige banker som samarbeider for å hjelpe kundene sine med hverdagsøkonomien. Vi har et aktivt samarbeid med flere av bankene i SpareBank 1 gruppen, hvor vi sammen bidrar til at bankens kunder enkelt kan få bedre orden i privatlivet med tjenester som samboerkontrakt, fremtidsfullmakt og digitalt testament.

Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing, forsikring og pensjon. Storebrand tilbyr sine kunder en mulighet til økte kundefordeler ved å tilby Justify sine tjenester som fremtidsfullmakt og digitalt testament, som en del av tjenestetilbudet for smart pensjon.

Et selskap du kan stole på

Justify består av teknologiselskapet Justify AS og Justify Advokatfirma AS. Våre advokater er medlem av Den Norske Advokatforeningen. Det betyr at du som kunde av oss har den samme tryggheten som ved kjøp av tradisjonelle advokattjenester.

Alle våre advokater og ansatte er underlagt taushetsplikt og vi ivaretar ditt personvern. Du kan lese mer om dette i våre brukervilkår, personvernerklæringen og i reglene om god advokatskikk.

Vi stiller høye krav til sikkerhet i våre løsninger. Vi har fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å sikre håndteringen og sikkerheten til de dataene vi lagrer. Vi utfører også ekstern validering og testing av våre datasystemer.