Få bedre juridisk orden i privatlivet

Ved forhåndsbestilling spanderer vi 20 % av kostnaden. Tilbudet gjelder frem til 31. desember 2019.

Et ryddig samboerforhold

kr 559

kr 699
Prisen dekker begge i forholdet. Sikker lagring og mulighet for å gjøre endringer i ett år er inkludert *
Les mer og forhåndsbestill

Testament og fullmakt

kr 1759

kr 2199
Sikker lagring og mulighet for å gjøre endringer i ett år er inkludert i prisen *
Les mer og forhåndsbestill

Juridiske tjenester på en helt ny måte

Ansvar for jussen

Juridisk trygghet

Der andre tilbyr dokumentmaler, tilbyr vi en komplett juridisk tjeneste som er levert av advokater og tilpasset dine behov.

Lampe som lyser

Gode råd

Dersom behovet skulle melde seg, vil du få mulighet til å stille dine spørsmål til en av våre advokater som vil gi deg gode råd.

Sikkerhet i fokus

Min side

I motsetning til statiske dokumenter, kan dine tjenester hos Justify enkelt oppdateres når det skjer endringer i din livssituasjon.

Ofte stilte spørsmål

Vi mener at alle bør ha tilgang til juridiske tjenester av høy kvalitet, og har derfor utviklet helt ny teknologi som hjelper deg å kartlegge en stor del av situasjonen din selv. Tiden til våre advokater kan derfor brukes til juridisk kvalitetssjekk av sluttproduktet, i stedet for å innhente detaljer rundt din situasjon og skrive dokumenter.

Ja, så lenge du har et aktivt abonnement kan du endre, legge til eller fjerne detaljer uten ekstra kostnad. Vi dekker kostnaden for det praktiske (juridisk sjekk, utskrift, utsendelse og returporto for fysiske dokumenter osv).

Vår digitale løsning kartlegger din situasjon med lettfattelige spørsmål, gir deg veiledning underveis og skreddersyr dokumenter til din situasjon.

Verktøyene hjelper deg blant annet med å simulere din arvesituasjon. Samboere kan få hjelp til å beregne eierandeler i bolig og inngå avtale om kjøp av andel i partner sin bolig og mye mer.

Justify varsler deg ved regelendringer av betydning for din situasjon.

Kommuniser med advokat gjennom vår sikre chat.

Min side gir deg tilgang og redigeringsmuligheter på dine dokumenter.

Sikker og digital lagring av dokumentene dine.

Verktøyene våre er designet for å være mest mulig selvbetjent, men du kan alltid komme i kontakt med våre advokater hvis du skulle stå fast. Du vil finne mulighet til å sende inn dine spørsmål i alle våre tjenester ved å bruke hjelpefunksjonen. Du får ellers alltid mulighet til å skrive inn en melding til advokaten i siste steg av veiviserne.

Alle samtaler med oss er underlagt taushetsplikt og vi følger Advokatforeningens regler for god advokatskikk. All kommunikasjon foregår via vår sikre chat på Min side, som krever innlogging med BankID. Chatten sikrer kryptert og loggført kommunikasjon og fildeling mellom deg og våre advokater. Skulle det være behov for å involvere eksterne advokater, vil disse også benytte samme plattform for å kommunisere med deg.

Nei, samboerpakken dekker dere begge så lenge en av dere har et aktivt abonnement. For at samboeravtalen skal være gyldig, må dere begge godkjenne og signere avtalen. Hver av dere har også mulighet til å trekke dere fra avtalen innen to uker fra signering.

Per i dag må man tegne personlige abonnement og opprette vanlige testamenter der man tilgodeser hverandre. Vi arbeider med å lage flere tjenester for samboere og ektefeller, som vil gjøres tilgjengelig for våre kunder fremover.

Nei, du står alltid fritt til å kunne si opp ditt løpende abonnement. I slike tilfeller vil du kunne laste ned digital kopi av alle dine signerte avtaler på Min side. Merk at du senere vil måtte kjøpe ny relevant pakke til full pris hvis du ønsker gjenoppta tjenesten.

* Du vil etter 1 år motta et uforpliktende tilbud om å fortsette tjenesten som inkluderer juridisk trygghet, gode råd og Min side. Dersom du ikke skulle ønske å fortsette tjenesten, vil du få mulighet til å laste ned alle dine dokumenter.