Gi mulighet til å opptre og handle på dine vegne

Med en digital fullmakt kan du kjapt få hjelp til å utføre store og små oppgaver du trenger at noen gjør for deg.

Lag en fullmakt

Velg blant ulike typer fullmakt som passer ditt behov.

Generell fullmakt

kr 990,–

Gi noen du stoler på mulighet til å hjelpe til med det meste av økonomiske og personlige forhold.

  • Kan tre i kraft umiddelbart etter signering med BankID
  • Deles automatisk med fullmektigen
  • Juridisk etterkontroll av fullmakten
  • Kan trekkes tilbake når du selv ønsker

Skriv din egen

kr 990,–

Velg dette dersom du ikke finner et alternativ som passer og selv vil angi hva fullmakten skal gjelde.

  • Kan tre i kraft umiddelbart etter signering med BankID
  • Deles automatisk med fullmektigen
  • Juridisk kontroll av fullmakten før signering
  • Kan trekkes tilbake når du selv ønsker

Hentefullmakt

Gratis

Andre kan hente noe for deg, som for eksempel en pakke på postkontoret eller en bil på verksted.

Salgsfullmakt

Gratis

Gi noen en fullmakt til å kunne selge bil, båt, innbo eller andre ting på dine vegne.

Møtefullmakt

Gratis

Møte på dine vegne i situasjoner som ellers krever personlig oppmøte.

Fullmakt – enkelt forklart

Her forklarer vår jurist Trude Sem Langfeldt hva en fullmakt er og hvilke fordeler det har.

Slik virker det

En fullmakt fra Justify gir deg mulighet til å la andre personer opptre på dine vegne. Fullmakten signeres med BankID og kan tre i kraft og kalles tilbake når du selv ønsker.

Eksempel på utfylling av fullmakt

1

Logg inn, fyll ut og signer med BankID

Alt blir forklart underveis. Vi tar kontakt dersom noe bør justeres

2

Fullmakten er klar til bruk

Brukersted kan enkelt se fullmakt og sjekke gyldighet

3

Trekk tilbake eller endre fullmakt ved behov

Du har full kontroll på egne fullmakter fra Min side

Vi er her for å hjelpe deg om du har spørsmål

Portrett Trude Sem Langfeldt

Gratis samtale med jurist

Vi er tilgjengelige for å besvare spørsmål eller veilede deg ved behov. Velg en ledig tid i kalenderen vår, og en av våre hjelpsomme jurister vil ringe deg.


Bestill en gratis samtale

Chat med oss

I chatten svarer vi på generelle spørsmål om produktene våre. I chatten vår er du anonym, og da ser vi ikke informasjon om deg.
Start en chat

Justify leveres i samarbeid med

SpareBank 1 logoStorebrand logoEika logoSpareBanken Møre logoMicrosoft logoBankID logoVipps logoInnovasjon Norge logo

Relaterte artikler

Vanlige spørsmål om fullmakt

En fullmakt er ikke det samme som en fremtidsfullmakt. En fullmakt lar noen handle på dine vegne umiddelbart. En fremtidsfullmakt gir noen rett til å handle på dine vegne først når du ikke lenger kan ta vare på deg selv. Om du ønsker at noen andre skal kunne representere dine interesser både nå og i fremtiden, trenger du både en fullmakt og en fremtidsfullmakt.

Formålet med en fullmakt er å gi en eller flere personer myndighet til å handle på vegne av den som gir fullmakten, enten i form av representasjon, ta beslutninger eller utføre handlinger som er spesifikt beskrevet i fullmakten.

Det kan for eksempel være aktuelt hvis du trenger hjelp til å hente ut medisiner på apoteket, til å selge eiendommen din eller du ønsker at noen skal representere deg i saker hos private eller offentlige myndigheter. Enten fordi du er forhindret til å gjøre det eller fordi du ønsker at noen andre skal gjøre det på dine vegne.

Fullmakt kan gis av en person over 18 år som er i stand til å forstå konsekvensene av å gi fullmakten.

En vanlig fullmakt må ikke forveksles med en fremtidsfullmakt. En fullmakt kan tre i kraft med en gang den er signert, mens en fremtidsfullmakt først trer i kraft dersom fullmaktsgiver blir alvorlig syk eller ute av stand til å ta egne avgjørelser.

Fullmakt kan gis skriftlig eller muntlig, men det er vanligvis anbefalt å gi en skriftlig fullmakt for å unngå eventuelle misforståelser eller tvil om hva som er avtalt.

Med Justify kan du enkelt opprette en fullmakt som blir utformet rett og signeres digitalt med BankID.

En fullmakt kan tilbakekalles når som helst av den som har gitt den.

Fullmakter som er gitt gjennom Justify kan enkelt tilbakekalles fra Min side. Når fullmakten er tilbakekalt, vil den digitale fullmakten bli ugyldiggjort ved at den ikke lengre vil kunne valideres som gyldig ved scanning av den unike QR-koden som står på fullmakten.

Fullmakten  kan også tilbakekalles ved å gi skriftlig eller muntlig melding til den som er tildelt fullmakten.

For å sikre at vedkommende ikke vil kunne fremstå som fullmektig etter at en fullmakt er tilbakekalt, bør alle originale og bekreftede kopier av fullmakten merkes som tilbakekalt eller ødelegges. Det er ikke nødvendig hvis fullmakten er opprettet digitalt hos Justify og tilbakekalt på Min side.

Noen typer fullmakter, eksempelvis for tinglysning hos Kartverket, krever at fullmakt er signert fysisk på papir med vitner. Derfor vil du i alle fullmakter hos Justify få med en skreddersydd signaturside tilpasset fullmakten, slik at du kan skrive ut på papir og få den signert/bekreftet sammen med vitner.