Fullmakt

Gi en eller flere personer myndighet til å opptre og handle på dine vegne.

Skreddersy etter egne ønsker eller gi generell fullmakt

Opprett, signer og trekk tilbake med BankID

Vi svarer på spørsmål underveis

Illustrasjon av papirarbeid som symboliserer at man administrerer oppgaver på vegne av andre.

Hva du kan gjøre med en fullmakt fra Justify

Generell

Gi noen du stoler på mulighet til å hjelpe til med det meste av økonomiske og personlige forhold.

Hente

Andre kan hente noe for deg, som for eksempel en pakke på postkontoret eller en bil på verksted.

Eiendom

Kjøpe, selge eller forvalte eiendom på dine vegne, signere for tinglysing og inngå avtaler.

Representasjon

Møte på dine vegne i situasjoner som ellers krever personlig oppmøte som forhandlinger, rettsak eller generalforsamling.

Økonomi

Håndtere dine bankkontoer, forvalte aksjer eller forhandle og inngå avtaler med kreditorer.

Helse

Representere deg i forhold til helserelaterte områder, som å hente medisiner på apotek.

Dødsbo

Gjennomføre skifte av dødsbo eller representere dine interesser som arving.

Kjøp og salg

Selge eller kjøpe bestemte eiendeler på dine vegne som bil, båt, kunst eller andre ting.

Innsyn

Innsyn i dine personlige opplysninger som er underlagt taushetsplikt, som for eksempel helserelatert informasjon.

Lag en fullmakt nå

Slik virker det

En digital fullmakt fra Justify gir deg mulighet til å la andre personer opptre på dine vegne. Fullmakten signeres med BankID og kan tre i kraft og kalles tilbake når du selv ønsker.

Eksempel på utfylling av fullmakt

1

Logg inn, fyll ut og signer med BankID

Alt blir forklart underveis. Vi tar kontakt dersom noe bør justeres

2

Fullmakten er klar til bruk

Brukersted kan enkelt se fullmakt og sjekke gyldighet

3

Trekk tilbake eller endre fullmakt ved behov

Du har full kontroll på egne fullmakter fra Min side

Justify leveres i samarbeid med

SpareBank 1 logoStorebrand logoEika logoSpareBanken Møre logoMicrosoft logoBankID logoVipps logoInnovasjon Norge logo

Vanlige spørsmål om fullmakt

I dag håndteres fullmakter på en tungvint og usikker måte, uten kontroll på om personen som har signert er fullmaktsgiver eller om fullmakt enda er gyldig.

Vi ønsker være en pådriver for at flest mulig får tilgang til å håndtere fullmakter på en trygg og enkel måte. Vi mener også verdien av å forstå hvordan fullmakter brukes i samfunnet er større enn å få betalt for bruk av produktet.

Derfor tilbyr vi tjenesten kostnadsfritt til alle som har logget seg inn med BankID og har aktiv brukerkonto hos Justify.

En fullmakt er et dokument der en person (fullmaktsgiver) gir en annen person (fullmektig) myndighet til å utføre bestemte handlinger på vegne av fullmaktsgiver. En fullmakt kan tre i kraft og trekkes tilbake når du selv ønsker.

En fremtidsfullmakt er en spesiell type fullmakt som kun trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ta vare på sine egne interesser, for eksempel på grunn av sykdom eller skade.

Formålet med en fullmakt er å gi en eller flere personer myndighet til å handle på vegne av den som gir fullmakten, enten i form av representasjon, ta beslutninger eller utføre handlinger som er spesifikt beskrevet i fullmakten.

Det kan for eksempel være aktuelt hvis du trenger hjelp til å hente ut medisiner på apoteket, til å selge eiendommen din eller du ønsker at noen skal representere deg i saker hos private eller offentlige myndigheter. Enten fordi du er forhindret til å gjøre det eller fordi du ønsker at noen andre skal gjøre det på dine vegne.

Fullmakt kan gis av en person over 18 år som er i stand til å forstå konsekvensene av å gi fullmakten.

En vanlig fullmakt må ikke forveksles med en fremtidsfullmakt. En fullmakt kan tre i kraft med en gang den er signert, mens en fremtidsfullmakt først trer i kraft dersom fullmaktsgiver blir alvorlig syk eller ute av stand til å ta egne avgjørelser.

Fullmakt kan gis skriftlig eller muntlig, men det er vanligvis anbefalt å gi en skriftlig fullmakt for å unngå eventuelle misforståelser eller tvil om hva som er avtalt.

Med Justify kan du enkelt opprette en fullmakt som blir utformet rett og signeres digitalt med BankID.

En fullmakt kan tilbakekalles når som helst av den som har gitt den.

Fullmakter som er gitt gjennom Justify kan enkelt tilbakekalles fra Min side. Når fullmakten er tilbakekalt, vil den digitale fullmakten bli ugyldiggjort ved at den ikke lengre vil kunne valideres som gyldig ved scanning av den unike QR-koden som står på fullmakten.

Fullmakten  kan også tilbakekalles ved å gi skriftlig eller muntlig melding til den som er tildelt fullmakten.

For å sikre at vedkommende ikke vil kunne fremstå som fullmektig etter at en fullmakt er tilbakekalt, bør alle originale og bekreftede kopier av fullmakten merkes som tilbakekalt eller ødelegges. Det er ikke nødvendig hvis fullmakten er opprettet digitalt hos Justify og tilbakekalt på Min side.

Noen typer fullmakter, eksempelvis for tinglysning hos Kartverket, krever at fullmakt er signert fysisk på papir med vitner. Derfor vil du i alle fullmakter hos Justify få med en skreddersydd signaturside tilpasset fullmakten, slik at du kan skrive ut på papir og få den signert/bekreftet sammen med vitner.