Illustrasjonsfoto av en storfamilie so er samlet om sommeren på hytta

Arv som særeie - slik gir du eiendom og verdier som særeie

Med et testament kan du sørge for at verdiene kun går til dine arvinger. Men du bør også gi arvingene dine mulighet til å endre på særeie i fremtiden. Justify-jurist Trude Sem Langfeldt forteller deg fordelene med å gi arv som særeie.

- At noe er i særeie betyr at det ikke blir en del av ektefellenes felleseie. Dermed holdes hele verdien utenfor deling med ektefellen.

Utgangspunktet i norsk rett er at alle verdier og eiendeler man har opparbeidet seg gjennom ekteskapet deles likt om man skilles. Unntaket er tingene du brakte inn i ekteskapet, og det du senere har mottatt som arv og gave. Dette kalles skjevdelingskrav.

Særeie gjelder både i en skilsmisse mens man lever, men også om ekteskapet opphører ved at den ene dør, sier Trude.

Har du spørsmål rundt arv og testament?

  • Snakk med våre advokater helt gratis
  • Prøv alle våre verktøy helt gratis og uten forpliktelser
Lag en gratis brukerkonto
Et lykkelig samboerpar

Arv og testament

Med Justify er det enkelt å få på plass et gyldig testament. Vi lagrer dokumentene trygt og deler testamentet med arvingene etter din død.

Start på ditt testament

Uten testament er du ikke garantert særeie

De som ikke har fått arv tildelt som særeie i et testament, vil kunne få problemer med å bevise at verdiene skal holdes utenfor delingen. Derfor er det mange foreldre og besteforeldre som gjennom et testament sikrer seg at arven kun går til personene de etterlater seg:

De gir arv som særeie. – En arving kan så klart kreve å slippe å dele arven med ektefellen ved en skilsmisse. Men det kan være vanskelig å få gjennomslag for i rettssystemet, for skjevdelingskravet må være særdeles rimelig begrunnet, sier Trude.

Denne typen skjevdelingskrav vil aldri få samme utfall, fordi de vurderes individuelt hver eneste gang – og etter skjønn.

– Så det er ikke garantert at kravene fører frem i en skilsmisse, utelukkende basert på skjevdelingsregelen i den norske ekteskapsloven, sier hun.

Viktig at særeie kan endres av arvemottager

I testamentet Justify tilbyr, er det lagt inn en sikkerhetsventil som gjør det mulig for arvemottaker å helt eller delvis endre klausulen om særeie. Det gjøres i så fall gjennom en ektepakt arvemottaker oppretter sammen med sin ektefelle.

– Man bør være forsiktig med å ikke ta med en slik sikkerhetsventil når arv gis som særeie. Dette fordi en slik endelig særeie også kan skape problemer for arvingen i fremtiden, sier Trude.

Et eksempel er at en person som arver en bolig, dør før sin ektefelle. Dette er kanskje en bolig begge har bodd i hele livet, men som den gjenlevende ektefellen blir tvunget til å flytte fra.

– Dette fordi den avdøde ektefellens arvinger vil ha sin arv med en gang, og ikke godtar at boligen går inn i uskiftet bo, sier hun.

Ute etter en trygg løsning for å gi arv som særeie?

Justifys testament sikrer at arven du gir som særeie kan tilpasses arvingens ønsker i fremtiden. Finn ut mer om fordelene med vår løsning her. Testamentet er utviklet av jurister og økonomer, og kvalitetssjekkes av en jurist før signering.

Hva betyr ordene?

  • Testament: En skriftlig viljeserklæring over hva en person ønsker skal skje med verdiene de eier etter at de er døde. Slik som hus, hytte, penger i banken eller aksjer.
  • Arv som særeie: En bestemmelse satt opp i et testament om at eksempelvis en bolig, kun skal gå til arvingen. Boligen eller andre verdier, skal da ikke deles med arvingens eksmann eller ekskone.
  • Ektepakt: En skriftlig avtale mellom de to i ekteskapet: Om hvordan alle verdiene (formuene) skal fordeles ved en eventuell skilsmisse.
  • Skjevdeling: Dette betyr at man ved en skilsmisse vil ha mulighet til holde enkelte verdier utenfor delingen med ektefellen. Dette kan for eksempel være ting som en tok med seg inn i ekteskapet, eller verdier som man har mottatt som arv eller gave under ekteskapet.
  • Klausul: En ekstrabestemmelse, et forbehold, som innskrenker mulighetene som er i den opprinnelige skriftlige avtalen. Å gi arv som særeie regnes som en form for klausul. Den gir retningslinjer for hvordan arven skal fordeles.
  • Uskiftet bo: Retten for en gjenlevende i et ekteskap eller samboerforhold til å overta hele eller deler av verdiene de har eid sammen (felleseie) - uten å dele med arvinger.