Marit Jørpeland i SpareBank 1 SMN

Ugyldig fremtidsfullmakt? Dette kan bli konsekvensene

Enkle feil kan få store konsekvenser når du oppretter fremtidsfullmakt selv.

– Det er vondt å være vitne til at folk ikke får fremtidsfullmakten sin godkjent når de trenger den som mest, sier Marit Jørpeland i SpareBank 1 SMN.

Som Produktsjef i SpareBank 1 SMN, ser Jørpeland en økning i at mange setter opp fremtidsfullmakt selv i mangel på andre alternativer. Dette har vi nå sørget for at vi kan hjelpe kundene våre med, gjennom samarbeidet med Justify.

– Det er bra at flere ser viktigheten av å ha en fremtidsfullmakt. Samtidig er det viktig å bruke en løsning som passer på at alt blir riktig. I dag blir det dessverre gjort mange feil, sier hun.

En familie som snakker om viktige valg for fremtiden

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er det du trenger for å ta egne valg om din fremtid, dersom du ikke lengre kan ta valg selv.

Lag en fremtidsfullmakt

Kan ikke hjelpe uten fullmakt

Jørpeland forteller at de flere ganger må skuffe folk som tror de har alt i orden. Mange fremtidsfullmakter folk har ordnet selv, strider nemlig med loven på en eller annen måte som ikke gjør det mulig få gjennomført de oppgavene de ønsket.

– Mange som kommer med fullmakt er ofte slitne eller i sorg på grunn av at noen de er glade i er syke. De ønsker bare å få ordnet opp i ting, enkelt og greit. Det er  frustrerende for både de og oss når vi ikke får til å hjelpe, da det er nettopp i slike situasjoner vi ønsker så inderlig å kunne bidra.

– Ett eksempel er at det settes begrensinger på hva vi i banken kan hjelpe med, enten gjennom feil eller ved ordlyd. Vi kan nemlig ikke gjøre mer enn fullmakten gir oss lov til, legger hun til.

Dette får du ikke ordnet i banken uten gyldig fremtidsfullmakt:

  • Betale andres regninger
  • Kjøp og salg på vegne av andre
  • Innsyn og tilgang i andres konto

Statsforvalteren må godkjenne

For at de skal være sikre på at fullmakten er gyldig, ber banken fullmektig om å sende den inn for godkjenning til Statsforvalteren, forteller Jørpeland.  Ikke alle banker krever dette, men vi i Sparebank1 SMN gjør det.

– Dette gjør vi for å passe på at ingen blir utnyttet i en sårbar eller vanskelig situasjon, og for å sikre at fullmakten blir brukt etter intensjonen til personen som opprettet den. Det er viktig for oss at vi ikke tillater noen tilgang til ditt liv som ikke skal ha det – dette er viktig for både eier av fullmakt og oss i banken.

Det er viktig at fremtidsfullmakten åpner opp for at både fullmaktshavere og andre instanser kan bidra, sier bankrådgiveren.

– Vi i Sparebank 1 SMN anbefaler våre kunder å bruke løsningen fra Justify slik at både kunden og vi kan være trygge på at alt er i orden. Juridisk kvalitetssikring er alfa og omega her.