Trude Sem Langfeldt, advokat i Justify

Så galt kan det gå uten fremtidsfullmakt

Fra ufrivillig boligsalg til konkurs: Advokat Trude Sem Langfeldt har blitt kjent med mange eksempler på hva konsekvensene kan bli uten en gyldig fremtidsfullmakt på plass.

– Det er like sårt og frustrerende hver gang jeg møter på en slik historie, sier Sem Langfeldt, advokat i Justify.

– Hvis flere oppretter fremtidsfullmakt, og i tillegg sørger for å gjøre det i tråd med det loven krever, kan vi unngå mange bekymringer, legger hun til.

En familie som snakker om viktige valg for fremtiden

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er det du trenger for å ta egne valg om din fremtid, dersom du ikke lengre kan ta valg selv.

Lag en fremtidsfullmakt

Advokatens eksempler fra virkeligheten

Det er mange som ikke kjenner til fremtidsfullmakt og hva som kan bli konsekvensene hvis en slik fullmakt ikke er på plass, forteller Sem Langfeldt.

Her deler hun noen eksempler som viser hvilke utfordringer som kan oppstå:

  • Et ektepar hadde kjøpt seg et lite gårdsbruk der de skulle nyte pensjonisttilværelsen sammen. Da mannen plutselig ble syk og havnet på sykehjem, krevde kommunen 85 prosent av pensjonen hans til betaling av sykehjemsplassen. Kvinnen klarte ikke betjene lånet alene og var også avhengig av statsforvalters samtykke (med lang saksbehandlingstid) for å kunne selge.
  • En bestemor hadde som tradisjon å gi 100.000 kroner i bryllupsgave til sine barnebarn. Da de siste barnebarna skulle gifte seg var hun syk. Vergens forsøk på å fordele gavene ble stoppet av statsforvalter som ikke samtykket til en så stor gave.
  • En morfar, familiens hobbyfotograf, gikk tidlig over til digital lagring av bilder. Da han ble akutt syk, og det ikke fantes en fremtidsfullmakt med informasjon om at han ønsket å fortsette abonnementet, ble det avsluttet. Alle bildene gikk tapt.
  • En i utgangspunktet veldrevet bedrift gikk konkurs da eieren ble akutt syk og satt ut av spill, da han ikke hadde gitt ektefellen eller andre fullmakt til å styre økonomien i selskapet.
  • En relativt ung, psykisk syk person ble slått personlig konkurs da vedkommende ikke klarte styre økonomien – og ingen i familien hadde fullmakt til å gjøre noe før det var for sent.
  • En kvinne ønsket å gi forskudd på arv til de to barna sine, noe hun også hadde snakket med ektefellen sin om før han ble syk. Statsforvalteren samtykket ikke til dette, ettersom fullmakt manglet.

Sem Langfeldt trekker frem at problemer også kan melde seg i tilfeller der en fremtidsfullmakt er på plass. Da er det ofte feil eller mangler som gir utfordringer, forteller hun, og viser til følgende eksempel:

  • En mann henvendte seg til banken for å ta opp lån på boligen for å kjøpe en båt han og ektefellen alltid hadde ønsket seg. Ordlyden i fremtidsfullmakten ga imidlertid ikke banken mulighet til å ta pant på hennes halvdel av boligen. Dermed måtte banken avvise mannens ønske.

– Det siste eksempelet viser at ektefeller kan komme i en situasjon der man bærer to hatter, en som fullmaktsgiver og en som fullmektig. Det er mange ting som må stå i klartekst i fremtidsfullmakt. Er du i tvil, oppsøk juridisk kompetanse.

Fremtidsfullmakt vs. offentlig vergemål

En fremtidsfullmakt sørger for at utvalgte personer kan ta beslutninger på dine vegne hvis sykdom eller noe annet har satt deg ut av spill. Uten en gyldig fremtidsfullmakt på plass, blir du overlatt til den offentlige vergemålsordningen.

– Staten vil opprette en verge for deg hvis du ikke har fremtidsfullmakt. Det er viktig å være klar over at du da ikke vil ha mulighet til å påvirke hvordan vergen skal utføre oppgaver for deg.

Her er noen viktige forskjeller mellom fremtidsfullmakt og offentlig vergemål, som kan være verdt å merke seg: