Personlige ønsker i en fremtidsfullmakt

Hvorfor det er lurt å ha med personlige ønsker i en fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et juridisk dokument som gir en annen person fullmakt til å ta beslutninger for deg, om du skulle bli for syk til å bestemme selv.

Flere velger personlige ønsker

Det er viktig å utpeke en pålitelig og ansvarlig person som fullmektig, ofte velger man noen som kjenner en godt.

Men det er også lurt å inkludere dine personlige ønsker i fremtidsfullmakten, for det er ikke sikkert fullmektig alltid vet om dine preferanser og ønsker.

Personlige ønsker kan omfatte ulike områder som boforhold, tur og opplevelser, eiendeler til sykehjem, helse, omsorg og hygiene, mat og drikke, hobby og fritid, livets slutt og andre ønsker.

Her er 5 gode grunner til hvorfor det er lurt å oppgi personlige ønsker i en fremtidsfullmakt:

Har du spørsmål rundt fremtidsfullmakt?

  • Snakk med våre advokater helt kostnadsfritt
  • Prøv alle våre verktøy helt gratis og uten forpliktelser
Lag en gratis brukerkonto
En familie som snakker om viktige valg for fremtiden

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er det du trenger for å ta egne valg om din fremtid, dersom du ikke lengre kan ta valg selv.

Lag en fremtidsfullmakt

1) Respekt for dine ønsker

Ved å inkludere personlige ønsker i fremtidsfullmakten, sikrer du at dine preferanser og verdier blir tatt hensyn til når det tas beslutninger på dine vegne. Dette gir deg en følelse av kontroll og sikkerhet, selv om du ikke er i stand til å uttrykke dine ønsker direkte.

2) Unngå misforståelser

Fremtidsfullmakten fungerer som et kommunikasjonsmiddel mellom deg og fullmektigen. Ved å klart uttrykke dine ønsker, gir du fullmektigen veiledning om hva som er viktig for deg.

Dette kan bidra til å redusere misforståelser og potensielle konflikter mellom dine pårørende når de må ta avgjørelser på dine vegne.

3) Livskvalitet

Personlige ønsker knyttet til boforhold, mat og drikke, hobbyer og fritidsaktiviteter kan bidra til å bevare din livsstil selv om du ikke lenger er i stand til å ta vare på deg selv.

For eksempel kan du uttrykke ønske om å bli tatt vare på hjemme, eller at spesifikke aktiviteter eller matpreferanser skal tas hensyn til i omsorgen din. Dette legger til rette for at du kan opprettholde en best mulig livskvalitet, noe vi ser at flere av våre kunder bruker og setter pris på.

4) Verdsettelse av personlige eiendeler

Ved å inkludere ønsker knyttet til dine eiendeler, som for eksempel familiære arvestykker eller spesielle gjenstander du ønsker å beholde, eller å ta med på et sykehjem, kan du sikre at de blir tatt vare på og ikke går tapt eller blir glemt.

5) Avlaste de nærmeste

Å inkludere ønsker om hvordan du ønsker å bli behandlet ved livets slutt er viktig for å sikre at dine siste ønsker blir respektert. Dette kan omfatte ønsker om medisinsk behandling, pleie eller plassering på et sykehjem, og kan bidra til å avlaste dine nærmeste fra å ta vanskelige avgjørelser i en emosjonell tid.

Med en fremtidsfullmakt fra Justify kan du enkelt legge til dine personlige ønsker

Alle dine personlige ønsker vil bli lagret som et vedlegg til fremtidsfullmakten, slik at dine fullmektiger alltid er oppdatert på hvordan du vil ha det. Personlige ønsker kan du enkelt oppdatere uten at fremtidsfullmakten må signeres på ny.

Visste du at mer enn 4000 personer har opprettet sin fremtidsfullmakt gjennom Justify?

Ved å tilby en advokattjeneste som er helt digital og enkel å forstå, har vi blitt Norges største aktør på fremtidsfullmakter. I tillegg har Justify Norges rimeligste tjeneste for fremtidsfullmakter. Klikk her for å opprette din egen.