Illustrajonsfoto: Et lykkelig samboerpar som lager mat sammen. (Foto: Jason Briscoe via Unsplash)

Mal for samboerkontrakt kan gi urettferdig fordeling ved et samlivsbrudd

Du kan lett finne en mal for samboerkontrakt på nettet. Enkelt og gratis, tenker du kanskje. Men en samboerkontrakt som er helt tilpasset både deg og din samboer, er et mye bedre alternativ.

- En standardmal for samboerkontrakt er gjerne laget for å passe en gjennomsnittsperson. Slike maler følger ofte «one-size-fits all»-prinsippet. Virkelige gode samboerkontrakter er levende dokumenter, som enkelt bør kunne oppdateres.

Slik som etter en større nedbetaling på lånet, oppussingsprosjekt eller hvis en i forholdet er hjemme med felles barn, forteller Ole Fredrik Lie, produktsjef og medgründer av Justify.

Hørt om den typiske samboerfella?

Ole Fredrik Lie minner om at det er utrolig viktig at begges interesser blir ivaretatt. Det vil en god samboerkontrakt sørge for.

- Alle digitale samboerkontrakter opprettet hos Justify, kvalitetssikres av en jurist før signering. Dette for å unngå skjevfordelinger, som paret kanskje ikke en gang er klar over vil kunne skje, sier han.

For det finnes flere typiske eksempler på samboerfeller som bidrar til skadelige konflikter, og skaper unødvendig uro i et samboerforhold.

- Et klassisk eksempel er at mannen eier huset og ting med høyere verdi, mens kvinnen betaler for mat og forbruksvarer, sier han.

Et lykkelig samboerpar

Opprett samboerkontrakten hos oss

En samboerkontrakt hjelper dere å sikre hverandre. Her kan dere enkelt opprette en gyldig samboerkontrakt uten å måtte oppsøke advokat.

Les om samboerkontrakt ->

Fordelingen kan bli urettferdig ved samlivsbrudd

En slik «tradisjonell» mann-kvinne-fordeling kan få svært uheldige konsekvenser hvis samlivet tar slutt.

- Der mannen sitter igjen med nedbetalt bolig, mens kvinnen sitter igjen med oppspist mat og noen slitne pynteputer: For å sette det helt på spissen, sier han.

Når samboerskapet er i ordnede former fra starten, kan en samboerkontrakt i prinsippet bidra til mer tillit og mer trygghet for begge.

- En samboerkontrakt som virkelig er rettferdig satt opp, vil derfor være et godt verktøy for å ryddig organisere det økonomiske i samlivet. Samboerkontrakt er et veldig nyttig verktøy for å sikre en rettferdig fordeling og unngå fremtidige konflikter, sier han.

Farer ved ulønnet permisjon

- Det er ikke uvanlig at kvinner velger å være hjemme noen år i ulønnet permisjon med barn, mens mannen jobber fullt. Uten en samboerkontrakt hvor dette er tatt hensyn til, vil ikke kvinnen uten videre kunne be om en økonomisk kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og pensjon dersom samboerforholdet en gang skulle ta slutt, sier Ole Fredrik Lie.

Unngå samboerfellene med en skreddersydd samboerkontrakt

En digital samboerkontrakt gir samboere muligheten til åtrygt skreddersy en avtale som ivaretar begges interesser.

Løsningen er utviklet av jurister og økonomer, for å sikre god veiledning både på det juridiske og økonomiske med beregning av eierandeler i bolig.

Verktøyet benyttes blant annet av rådgivere i mer enn 60 norske banker, som en del av kunderådgivningen til samboerpar. Siden 2020 har flere enn 1000 samboerpar valgt å ordne seg en kvalitetssikret samboerkontrakt som hjelper med å unngå de klassiske samboerfellene.

Lett å glemme testament

Han minner også om at det er viktig for samboere å sette opp hvert sitt testament, i tillegg til en samboerkontrakt.

- Det gir ekstra sikkerhet, fordi lovverket ikke gir rett på arv til samboere, med mindre man har felles barn. Samboere med felles barn har uansett begrensede rettigheter i forhold til ektefeller, uansett hvor lenge samboerskapet har vart – om det verste skulle skje, sier Ole Fredrik Lie

Visste du at mellom 2020 og 2021 har Justify opprettet og kvalitetssikret mer enn 1000 samboerkontrakter?

En digital samboerkontrakt gir samboere muligheten til å trygt skreddersy en avtale som ivaretar begges interesser. Løsningen er utviklet av jurister og økonomer, og er et trygt og prisgunstig valg.

Hva er en samboerkontrakt?

  • En samboerkontrakt (kalles også for samboeravtale) er en skriftlig avtale som har informasjon om fordelingen av eiendeler, økonomiske utlegg og utgifter i et samboerskap. Hovedhensikten med en samboerkontrakt er å sikre en rettferdig fordeling om samboerskapet tar slutt.
  • Det er ikke uten grunn at samboerskap ofte har blitt kalt «papirløst ekteskap»: For det er ingen norske lover som i dag regulerer økonomiske forhold mellom to som bor sammen. Men noen bestemmelser i Sameieloven og Husstandsfellesskapsloven, kan regulere deler av samboerforholdet.
  • Samboere (som lever i et samboerskap eller samboerforhold) brukes om to personer som lever sammen som i et ekteskap, men uten å være gift. Ekteskapsloven i Norge gjelder ikke for samboere. Den gjelder heller ikke for forlovede samboere, som har planer om å inngå ekteskap.