En gammel person som blir tatt hånd om av et yngre familiemedlem

Fremtidsfullmakt: Hva betyr alle de vanskelige ordene?

Det er ikke enkelt å forstå betydningen av ord som fullmaktsgiver, fullmektig og samtykkekompetanse. Derfor har vi laget en oversikt over de vanskeligste begrepene som brukes om fremtidsfullmakter.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til offentlig vergemål. Et juridisk bindende dokument som forteller hvordan du ønsker at alle dine eiendeler skal forvaltes (brukes). Enten det gjelder eiendommer, møbler, kjæledyr eller aksjer. Alle over 18 år som har samtykkekompetanse, kan opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakter ble først mulig å skrive etter en lovendring i Vergemålsloven i 2013.

Fullmakt

En fullmakt gir tillatelse til å utføre en handling i tråd med lovverket, og som er juridisk bindende. Fullmakt kan gjerne også kalles en form for avtale. Betyr også at noen har myndighet til å disponere rettslig på vegne av andre.

En familie som snakker om viktige valg for fremtiden

Opprett din egen fremtidsfullmakt

Bestem at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv.

Les om fremtidsfullmakt ->

Fullmektig

En fullmektig er den som får juridisk myndighet (tillatelse) til å utføre en handling på vegne av fullmaktsgiver. Personen får altså fullmakt til noe.

Fullmaktsgiver

Fullmaktsgiver er den som gir juridisk myndighet (tillatelse) til fullmektig. Personen gir altså fullmakt til noe.

Samtykkekompetanse

Samtykkekompetanse eller beslutningskompetanse betyr det samme som å forstå konsekvensen av ulike handlinger, som ja eller nei. Samtykker du, så gir du altså lov til, og sier ja, til en handling. Å ha kompetanse, betyr at du forstår eller har innsikt i noe.

Forvalte

Å forvalte betyr å ha ansvar for, ta hånd om, bestyre, administrere eller bruke noe. Vanligvis er det på vegne av andre personer. Ofte forvalter man noe på eierens vegne. Ta seg av, er den mest folkelige måten å forklare forvalte på.

Juridisk bindende avtale

En juridisk bindende avtale er en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om hvordan rettslige forhold skal løses. Bindende er et annet ord for gjeldende. En juridisk bindende avtale skal være laget slik at den vil kunne godkjennes av rettsvesenet.

Juss eller jus

Juss eller jus betyr rettsvitenskap eller rettsstudium. Det er læren om lover og regler. Jus dreier seg om alle typer lover, regler og bestemmelser som gjelder for personer, bedrifter, kommuner, stater og organisasjoner.

Offentlig verge

En person ansatt av staten (statsforvalteren) og skal ha det juridiske ansvaret for dine eiendeler om du blir umyndiggjort. Lov om vergemål regulerer hva en offentlig verge kan og ikke kan gjøre. Rettslig betyr det samme som juridisk. Avtale betyr det samme som kontrakt.

Personer under vergemål

Mennesker som av ulike årsaker ikke får lov av staten til å bestemme hvordan egne eiendeler skal brukes. De kan heller ikke inngå bindende avtaler. Gjerne på grunn av alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, spillavhengighet eller rusmisbruk. Tidligere ble voksne under vergemål betegnet som umyndiggjorte.

Privatrett

Privatrett dreier seg om juridiske forhold mellom private aktører, også kalt privatrettslige forhold. Gjelder både for enkeltpersoner og for private selskaper og organisasjoner.

Rettslig

Rettslig er noe som har med rettsvesenet, retten, domstolen å gjøre. Rettslig er basert på ordet rett, som har med lover og regler. Men grunnbetydningen av ordet rett, er det vi bruker i dagligtalen: Rettferdig og riktig.

Vil du vite mer om prisgunstig fremtidsfullmakt fra Justify?

Fremtidsfullmakten oppretter du selv digitalt gjennom vår skreddersydde løsning her. Det er enkelt å tilpasse den dine personlige ønsker, og fremtidsfullmakten vil kunne oppdateres om lovendringer skjer. Når du er ferdig, blir alt kvalitetssikret av våre advokater. Avtalen lagres trygt digitalt og på papir.

Kilder

Store Norske Leksikon, Lovdata, Det Norske Akademis Ordbok, Statsforvalteren og Nasjonaltsenter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.