Illustrasjonsfoto av et voksent par som får oversikt over viktige papirer sammen

Fremtidsfullmakt? Dette er de vanligste feilene

Å opprette fremtidsfullmakt på egen hånd er ikke like enkelt for alle. Bankrådgiver Marit Jørpeland og advokat Trude Sem Langfeldt lister her opp noen av de vanligste feilene folk gjør.

– Fremtidsfullmakt begynner å bli et kjent begrep i den norske befolkningen, men det er fortsatt en del misforståelser om hva det er og hvordan slike fullmakter opprettes, sier Sem Langfeldt.

Hun er advokat hos Justify, der hun blant annet hjelper personer med hvordan de best kan ivareta sine personlige og økonomiske interesser hvis sykdom eller en ulykke gjør at de selv blir satt ut av spill.

Feil i fremtidsfullmakten kan føre til at den blir misbrukt, eller at den ikke kan bli brukt slik intensjonen var, forteller Marit Jørpeland i SpareBank 1 SMN.

– Vi sender alltid fremtidsfullmakter til Statsforvalteren for en kvalitetssikring. I denne prosessen oppdages det dessverre en del feil og mangler som gjør at de ikke blir ansett som gyldige. Det går ut over personer i vanskelige situasjoner, sier hun.

En familie som snakker om viktige valg for fremtiden

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er det du trenger for å ta egne valg om din fremtid, dersom du ikke lengre kan ta valg selv.

Lag en fremtidsfullmakt

Fem vanlige feil

Jørpeland og Sem Langfeldt opplever at mye av de samme feilene går igjen når noen har oppretter fremtidsfullmakt på egen hånd.

1. Fremtidsfullmakten er i strid med loven

For å være gyldig, må fremtidsfullmakten være opprettet, signert og bevitnet på en måte som oppfyller lovens krav. Dette passer Justify på for alle som oppretter fremtidsfullmakt, men det er ikke alltid tilfelle for folk som har brukt en mal på nettet.

– Hvis du for eksempel har brukt fullmektigene som vitner, eller gjort andre ting som strider med loven, er fremtidsfullmakten din ugyldig. Da vil den ikke kunne brukes når du trenger den, sier Jørpeland.

– Vi vet at dette ikke er enkelt for folk flest. Derfor gir vi alltid rådgivning og veiledning slik at fullmakten blir gyldig, i tillegg til at innholdet passer for deg og din situasjon, sier Sem Langfeldt.

2. Fremtidsfullmakten opprettes for sent

“Personen som oppretter fremtidsfullmakten, må forstå betydningen av innholdet i fremtidsfullmakten. Det kan bety at sykdomsforløpet er kommet for langt, og at det da kan være for sent å opprette.”

– Fordi mange tror at fremtidsfullmakt er noe som kun gjelder eldre mennesker, er det en risiko at de lar det går for lang tid før de får en fullmakt på plass. Vårt råd er å opprette en fremtidsfullmakt tidlig, slik at du kan være trygg på å ha alt i orden hvis noe akutt og uforutsett skjer, sier Sem Langfeldt.

I noen tilfeller kan det også være behov for en legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakten for å være sikker på at den er gyldig.

3. Fremtidsfullmakten er mangelfull

Mange er ikke klar over hvor stor fleksibilitet du har når du lager en fremtidsfullmakt. Innenfor lovens rammer har du nemlig stor mulighet til å påvirke hvordan din fremtidige fullmektig skal ivareta dine interesser, forteller Justify-advokaten.

– Vi ser at en del generiske maler mangler en del informasjon som mange av våre kunder setter pris på. Mange opplever at de blir klokere ved å bruke verktøyet vårt, både gjennom at de blir klar over hvilke muligheter som finnes – og samtidig får reflektert over hva de ønsker.

Mangler i fullmakten kan medføre at fullmektigen ikke kan uføre oppgaver du kanskje tenker er selvsagt. Det er flere ting som må stå i fullmakten for at fullmektig skal kunne utføre oppgaver, det gjelder kjøp og salg av eiendom og forskudd på arv men også enklere ting som  abonnementer og avtaler knyttet til strøm, bank og forsikring.

4. Fremtidsfullmakten er uklar

Tenk å være strukturert og ha fremtidsfullmakten på plass, for så å bli stoppet av ordlyd! Det er en realitet, forteller Jørpeland.

– Beskrivelsene må være presise sånn at de du har gitt fullmakt til, og andre instanser, fullt ut kan forstå hva du har ment. Alt som er viktig må med, og det må forklares godt.

– Dessverre er det sånn at ved ikke å nevne noe du selv ser på som selvsagt, kan det tolkes som en mangel. Og når du selv er syk, kan ingen kontrollere hva du egentlig mente. Det skaper frustrerende situasjoner, også i banken, der vi kun kan hjelpe med det fullmakten gir oss lov til, legger hun til.

5. Fremtidsfullmakten er vanskelig å bruke

At fullmektiger forstår hvordan de skal bruke fremtidsfullmakten, er vesentlig for å kunne ivareta dine interesser og ønsker på best mulig måte.

– Vi ser at god veiledning når fremtidsfullmakten skal tas i bruk, er til stor hjelp dem du har valgt til å utføre oppgaver for deg, sier Sem Langfeldt.

– Et pluss med Justify sin løsning er at både du som fullmaktshaver og fullmektigene dine har tilgang til fremtidsfullmakten fra Min side. På den måten kan alle gjøre seg kjent med det som står, og stille eventuelle spørsmål tidlig. Skulle det være behov for endringer, hjelper vi til med det.