Digitalt testament

Vi har gjort arv enkelt slik at alle kan opprette sitt testament. Bruk veiviseren til å få en oversikt over din arvesituasjon og fordel verdiene dine.

Skjermbilder fra digitalt testamentSkjermbilder fra digitalt testament

Gode grunner til å velge et digitalt testament

Et digitalt testament gir deg en rekke fordeler som du ikke får ved å bruke en mal fra internett, eller ved å oppsøke andre advokater.

Full oversikt over din arvesituasjon

Se hva som gjelder og hvilke valgmuligheter du har

Fordeling av arv og eiendeler

Med et verktøy som gjør det enkelt å ta trygge valg

Kontroll på digitale eiendeler

Bestem over dine kontoer, bilder og dokumenter

Registrering av forskudd på arv

Unngå misforståelser og få et ryddigere oppgjør

Personlige meldinger til etterlatte

Innholdet vil bli formidlet etter din død

Digitalt testament

kr 2199

Prøv gratis. Betal når testamentet skal fullføres. Sikker lagring på livstid er inkludert i prisen.
Kom i gang

Fordeler med Justify

Varsel ved behov for oppdateringer

Vi passer på deg

Vi sender deg et varsel dersom noe tilsier at testamentet bør oppdateres.

Enkelt å oppdatere

Oppdater ved behov

Du kan enkelt oppdatere innholdet i ditt testament fra Min side.

Varsling til etterlatte

Varsling til etterlatte

Vi sørger for at dine arvinger får vite om testamentet etter at du har gått bort.

Prøv gratis og uten forpliktelser

Hvordan opprette et digitalt testament?

Selvbetjent verktøy

Gjør dine valg

Med et selvbetjent og brukervennlig verktøy som hjelper deg hvert steg på veien.

Betaling med et klikk

Betal med Vipps eller kort

Legg inn ditt mobilnummer og betal enkelt med Vipps, eller bruk et vanlig betalingskort.

En advokat som ser gjennom dokumentene

Vent på kvalitetssjekk

En advokat vil kvalitetssikre at alt det juridiske er i skjønneste orden.

Signering av dokumenter

Signer dokumentene

En fiks ferdig dokumentpakke kommer i posten. Testamentet skal signeres med to vitner.

Ferdigfrankert returkonvolutt

Bruk returkonvolutten

Returner de signerte dokumentene. Porto er allerede betalt. Ved mottak sjekker vi at alle signaturer er korrekt påført.

Trygg lagring av dokumenter

Ditt testament er trygt lagret

Når opprettelsen av dokumentene er fullført blir de sikkert lagret, både fysisk og digitalt.

Vanlige spørsmål om testament

Arveloven har regler om fordeling av verdier og gjeld du etterlater deg. Du har likevel mulighet til å bestemme over enkelte ting i et testament.

Med Justify får du se hvilke muligheter du har i et testament, basert på opplysninger som du legger inn om din familiesituasjon. Du kan registrere deg gratis med BankID, prøve arvesimulatoren og se hvordan din arv vil fordeles. Dersom du velger å opprette ditt testament, kan du fullføre og betale med Vipps. Enkelt og greit.

I Justifys løsning må hver person logge seg inn med sin egen BankID for å lage testament.

Det betyr at hver kan gjøre sine personlige valg og tilgodese sin partner, men testamentet blir ikke "gjensidig" i lovens forstand. Det betyr at du og din partner fritt kan endre hver deres testament uten å ha et juridisk ansvar for å informere den andre om endringen.

Det viktigste for de fleste ektefeller og samboere som tar kontakt med Justify om gjensidige testamenter, er å tilgodese hverandre i størst mulig grad. Dersom dere ønsker en samlet gjennomgang av testamentene deres, kan dere opplyse om det i melding til advokaten etter at dere har gått gjennom den digitale veiviseren. I melding til advokaten på slutten av veiviseren kan dere også stille andre spørsmål dere måtte ha til testamentet.

Dersom du har lagret digitale eiendeler som familiebilder og andre verdifulle minner i skylagringstjenester eller sosiale medier, kan disse eiendelene gå tapt etter din død. Av hensyn til personvern og brukervilkår, er mange leverandører av skylagringstjenester svært restriktive med å gi tredjepersoner tilgang til innhold.

For dine etterlatte kan det derfor være til stor hjelp om du har spesifisert ønsker for dine digitale eiendeler i et testament. Med Justify vil du kunne generere en fullmakt med en instruks over hva som skal skje med dine digitale eiendeler. Denne vil overleveres til den eller de som du utnevner til bruk under arveoppgjøret.

Dersom du tidligere har gitt forskudd på arv, kan du registrere dette hos Justify samtidig som du lager testament. Alle forskudd som er registrert, vil trekkes fra i et fremtidig arveoppgjør. Oversikten over forskudd på arv kan enkelt oppdateres fra Min side.

Etter at du har signert og returnert testamentet til oss, vil vi oppbevare originalen i et låst og brannsikkert skap, samt gjøre tilgjengelig en digital kopi som du kan finne ved å logge inn på Min side.

Du kan når som helst se ditt testament på Min side. Derfra kan du enkelt gjøre endringer og tilpasninger i testamentet. Dersom endringene du gjør krever ny signatur, vil vi sende deg en ny dokumentpakke for signering. Denne returneres til oss i en ferdigfrankert returkonvolutt.

Du kan endre, legge til eller fjerne detaljer uten ekstra kostnad i ett år fra du kjøper tjenesten. Ny kvalitetssikring av advokat og eventuell utsendelse av nye dokumenter er inkludert.

Om du ønsker å oppdatere testamentet etter det første året, kan du aktivere en ny periode med mulighet for å gjøre endringer for kr 590. Du vil da få mulighet til å gjøre endringer i alle dine tjenester i ett år.

Per i dag har loven begrensninger som krever at et gyldig testament må signeres på papir. Vi har likevel gjort dette enkelt for deg. Vi sender deg en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til oss for kvalitetssjekk og lagring.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av testament, og vil tilby alle kunder og vitner å signere testament og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Justify er integrert mot registrerte dødsfall i folkeregisteret. Når en av våre kunder faller fra, vil vi varsle de etterlatte. Alle som har testament hos Justify kan være trygg på at testamentet vil bli utlevert til den eller de som er satt til å håndtere arveoppgjøret.

Dersom Justify opphører å eksistere, vil du fortsatt ha tilgang til din informasjon.

Fysiske originaler lagret hos Justify returneres til deg per post til den siste postadressen du oppga. Elektronisk innhold vil gjøres tilgjengelig for nedlasting, og instruksjon om uthenting av digitale kopier sendes til din siste oppgitte e-post adresse.

Justify skal sørge for at lagringspliktige dokumenter håndteres i tråd med gjeldende regelverk på opphørstidspunktet.

Søk i flere spørsmål og svar om testament