Digitalt testament

Et digitalt testament kan enkelt oppdateres i takt med endringer i ditt liv. Her kan du enkelt opprette et gyldig testament.

Skjermbilder fra digitalt testamentSkjermbilder fra digitalt testament

Dette får du med Justify

Fullverdig testament

kr 2199

Prøv kostnadsfritt og sett opp dine valg. Betaling skjer kun dersom du velger å ferdigstille ditt testament.
Lag ditt testament

Slik virker det

Bruk veiviseren

Bruk veiviseren

Tilpass testamentet etter egne behov innenfor lovens rammer

Send til vurdering

Send til vurdering

En advokat vil kvalitetssikre dine valg i testamentet før utsending

Skriv under

Skriv under

Signer testamentet og returner dokumentpakken til Justify

Oppdater ved behov

Opppdater ved behov

Du kan se ditt testament og gjøre endringer fra Min side

Vanlige spørsmål om testament

Arveloven har regler om fordeling av verdier og gjeld du etterlater deg. Du har likevel mulighet til å bestemme over enkelte ting i et testament.

Med Justify får du se hvilke muligheter du har i et testament, basert på opplysninger som du legger inn om din familiesituasjon. Du kan registrere deg gratis med BankID, prøve arvesimulatoren og se hvordan din arv vil fordeles. Dersom du velger å opprette ditt testament, kan du fullføre og betale med Vipps. Enkelt og greit.

Dersom du har lagret digitale eiendeler som familiebilder og andre verdifulle minner i skylagringstjenester eller sosiale medier, kan disse eiendelene gå tapt etter din død. Av hensyn til personvern og brukervilkår, er mange leverandører av skylagringstjenester svært restriktive med å gi tredjepersoner tilgang til innhold.

For dine etterlatte kan det derfor være til stor hjelp om du har spesifisert ønsker for dine digitale eiendeler i et testament. Med Justify vil du kunne generere en fullmakt med en instruks over hva som skal skje med dine digitale eiendeler. Denne vil overleveres til den eller de som du utnevner til bruk under arveoppgjøret.

Dersom du tidligere har gitt forskudd på arv, kan du registrere dette hos Justify samtidig som du lager testament. Alle forskudd som er registrert, vil trekkes fra i et fremtidig arveoppgjør. Oversikten over forskudd på arv kan enkelt oppdateres fra Min side.

Etter at du har signert og returnert testamentet til oss, vil vi oppbevare originalen i et låst og brannsikkert skap, samt gjøre tilgjengelig en digital kopi som du kan finne ved å logge inn på Min side.

Du kan når som helst se ditt testament på Min side hos Justify. Derfra kan du enkelt gjøre endringer og tilpasninger i testamentet. Dersom du gjøre endringer som krever ny signatur, vil vi sende deg en ny dokumentpakke for signering. Denne må returneres til oss i en ferdigfrankert returkonvolutt.

Per i dag har loven begrensninger som krever at et gyldig testament må signeres på papir. Vi har likevel gjort dette enkelt for deg. Vi sender deg en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til oss for kvalitetssjekk og lagring.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av testament, og vil tilby alle kunder og vitner å signere testament og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Justify er integrert mot registrerte dødsfall i folkeregisteret. Når en av våre kunder faller fra, vil vi varsle de etterlatte. Alle som har testament hos Justify kan være trygg på at testamentet vil bli utlevert til den eller de som er satt til å håndtere arveoppgjøret.