Sikre dine nærmeste med et digitalt testament

Bruk 15 minutter på å gjøre gode og trygge valg for fremtiden.

Fordel dine eiendeler og verdier

Velg hvem som kan få foreldreansvar for barn

Få kontroll på dine digitale eiendeler

En lykkelig storfamilie som er samlet

Hvorfor du trenger et digitalt testament

Mulighet til å fordele eiendeler og verdier etter egne ønsker

Se hvordan din arv vil fordeles etter ny arvelov og velg hvem som skal få friarv.

Sikre at etterlatte får tilgang til dine digitale eiendeler

Sørg for at dine familiebilder og andre verdifulle eiendeler ikke går tapt.

Unngå konflikter og registrer forskudd på arv

Vi har gjort det enkelt å kunne registrere hva som har blitt gitt i forskudd på arv.

Sikre en ryddig gjennomføring av arveoppgjøret

Du kan selv bestemme hvem som skal gjennomføre arveoppgjøret etter deg.

Legg igjen en personlig melding til hver av dine nærmeste

Vi sørger for at meldingene blir formidlet til dine etterkommere etter din bortgang.

Velg hvem som kan få foreldreansvar for barn under 18 år

kommer snart

På nyåret vil vi tilgjengeliggjøre en ny funksjon hvor man kan angi ønsker for foreldreansvar.

Kom i gang med ditt testament

Slik virker det

Et digitalt testament gir deg en rekke fordeler som du ikke får ved å bruke en mal fra internett, eller ved å oppsøke andre advokater.

Eksempel på utfylling av digitalt testament

Følg veiviseren og gjør dine valg

Alt blir enkelt forklart underveis. Det tar normalt under 15 minutter å sette opp et testament med Justify.

Få dokumentene hjem i posten

En advokat vil se gjennom og kvalitetssikre ditt testament før det sendes til hjem til din postkasse.

Signer dokumentene og send i retur

Vi mottar signerte dokumenter fra deg i den ferdigfrankerte returkonvolutten. Testamentet blir oppbevart for sikker lagring og gjøres tilgjengelig digitalt.

Fordeler med å lage digitalt testament med Justify

Enkelt i bruk

Med en enkel veiviser som hjelper deg til å ta gode og trygge valg

Sikret av advokat

Ditt testament vil bli sikret av advokat før og etter signering

Fysisk og digitalt lagret

Testamentet blir tilgjengelig digitalt og kan enkelt oppdateres fra Min side.

Varsling til arvinger

Etter din bortgang, vil vi sikre at dine etterlatte får tilgang til ditt testament.

Del dine erfaringer her

Justify leveres i samarbeid med

Microsoft logoBankID logoVipps logoFinstart logoSpareBank1 logoStorebrand logoHaver logoInnovasjon Norge logo

Vanlige spørsmål om testament

Arveloven har regler om fordeling av verdier og gjeld du etterlater deg. Du har likevel mulighet til å bestemme over enkelte ting i et testament.

Med Justify får du se hvilke muligheter du har i et testament, basert på opplysninger som du legger inn om din familiesituasjon. Du kan registrere deg gratis med BankID, prøve arvesimulatoren og se hvordan din arv vil fordeles. Dersom du velger å opprette ditt testament, kan du fullføre og betale med Vipps. Enkelt og greit.

I Justifys løsning må hver person logge seg inn med sin egen BankID for å lage testament.

Det betyr at hver kan gjøre sine personlige valg og tilgodese sin partner, men testamentet blir ikke "gjensidig" i lovens forstand. Det betyr at du og din partner fritt kan endre hver deres testament uten å ha et juridisk ansvar for å informere den andre om endringen.

Det viktigste for de fleste ektefeller og samboere som tar kontakt med Justify om gjensidige testamenter, er å tilgodese hverandre i størst mulig grad. Dersom dere ønsker en samlet gjennomgang av testamentene deres, kan dere opplyse om det i melding til advokaten etter at dere har gått gjennom den digitale veiviseren. I melding til advokaten på slutten av veiviseren kan dere også stille andre spørsmål dere måtte ha til testamentet.

Dersom du har lagret digitale eiendeler som familiebilder og andre verdifulle minner i skylagringstjenester eller sosiale medier, kan disse eiendelene gå tapt etter din død. Av hensyn til personvern og brukervilkår, er mange leverandører av skylagringstjenester svært restriktive med å gi tredjepersoner tilgang til innhold.

For dine etterlatte kan det derfor være til stor hjelp om du har spesifisert ønsker for dine digitale eiendeler i et testament. Med Justify vil du kunne generere en fullmakt med en instruks over hva som skal skje med dine digitale eiendeler. Denne vil overleveres til den eller de som du utnevner til bruk under arveoppgjøret.

Dersom du tidligere har gitt forskudd på arv, kan du registrere dette hos Justify samtidig som du lager testament. Alle forskudd som er registrert, vil trekkes fra i et fremtidig arveoppgjør. Oversikten over forskudd på arv kan enkelt oppdateres fra Min side.

Det er foreløpig ikke mulig å legge inn informasjon om livsforsikring, pensjonskapitalbevis eller lignende som en eiendel i Justifys tjeneste for testament.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og andre finansinstitusjoner for å sjekke at dine nærmeste er oppnevnt som begunstiget og for å få oversikt over pensjonsutbetalinger.

Etter at du har signert og returnert testamentet til oss, vil vi oppbevare originalen i et låst og brannsikkert skap, samt gjøre tilgjengelig en digital kopi som du kan finne ved å logge inn på Min side.

Du kan når som helst se ditt testament på Min side. Derfra kan du enkelt gjøre endringer og tilpasninger i testamentet. Dersom endringene du gjør krever ny signatur, vil vi sende deg en ny dokumentpakke for signering. Denne returneres til oss i en ferdigfrankert returkonvolutt.

Du kan endre, legge til eller fjerne detaljer uten ekstra kostnad i ett år fra du kjøper tjenesten. Ny kvalitetssikring av advokat og eventuell utsendelse av nye dokumenter er inkludert.

Om du ønsker å oppdatere testamentet etter det første året, kan du aktivere en ny periode med mulighet for å gjøre endringer for kr 590. Du vil da få mulighet til å gjøre endringer i alle dine tjenester i ett år.

Per i dag har loven begrensninger som krever at et gyldig testament må signeres på papir. Vi har likevel gjort dette enkelt for deg. Vi sender deg en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til oss for kvalitetssjekk og lagring.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av testament, og vil tilby alle kunder og vitner å signere testament og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Justify er integrert mot registrerte dødsfall i folkeregisteret. Når en av våre kunder faller fra, vil vi varsle de etterlatte. Alle som har testament hos Justify kan være trygg på at testamentet vil bli utlevert til den eller de som er satt til å håndtere arveoppgjøret.

Dersom Justify opphører å eksistere, vil du fortsatt ha tilgang til din informasjon.

Fysiske originaler lagret hos Justify returneres til deg per post til den siste postadressen du oppga. Elektronisk innhold vil gjøres tilgjengelig for nedlasting, og instruksjon om uthenting av digitale kopier sendes til din siste oppgitte e-post adresse.

Justify skal sørge for at lagringspliktige dokumenter håndteres i tråd med gjeldende regelverk på opphørstidspunktet.

Søk i flere spørsmål og svar om testament