Hva koster tinglysning for samboere?

Det er kun unntak for dokumentavgift ved samlivsbrudd og død.

Oppdatert over en uke siden

Under samlivet må samboere betale dokumentavgift og et mindre tinglysningsgebyr for tinglysning av eierandeler i alle typer eiendom. Per april 2023 utgjør dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen for den eierandelen som overføres.

Ved samlivsbrudd er det noen unntak for dokumentavgift, men det gjelder kun for bolig. Fritidsbolig og andre eiendommer er ikke unntatt dokumentavgift.

Unntakene for dokumentavgift for bolig ved samlivsbrudd gjelder kun de som lever i ekteskapslignende forhold. I tillegg er det krav om man enten har hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år før bruddet eller at man har, har hatt eller venter felles barn.

Ved dødsfall er det unntak for dokumentavgift dersom man hadde felles folkeregistrert adresse på tidspunktet for dødsfallet.

Se mer informasjon om kostnader, skjøte til utfylling og veiledning finnes på Kartverkets nettsider.

Svarte dette på spørsmålet?