Alle samlinger
Samboerkontrakt
Egenkapital, eierandeler og tinglysning
Må vi tinglyse overføring av eierandel mellom samboere?
Må vi tinglyse overføring av eierandel mellom samboere?
Informasjon om tinglysing av eierandeler mellom samboere
Sigbjørn Sakkestad avatar
Skrevet av Sigbjørn Sakkestad
Oppdatert for over en uke siden

For best mulig sikkerhet bør samboere tinglyse eierandelene sine i felles bolig. Det er kun tinglysning som gir såkalt rettsvern, og eksempelvis et fullgodt vern mot samboerens kreditorer. Under samlivet må samboere betale dokumentavgift og et mindre tinglysningsgebyr for tinglysning av eierandeler i alle typer eiendom. Per april 2023 utgjør dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen for den eierandelen som overføres

Ved overføring av fast eiendom mellom samboere må man betale dokumentavgift på den delen som samboeren skal overta, hvis eierfordelingen tinglyses. Hvis samboeren for eksempel skal overta halvparten av eiendommen må det det betales dokumentavgift av halve dagens markedsverdi. Tinglysning er ikke et krav, og derfor velger mange å ikke tinglyse.

Et alternativ enkelte benytter er å tinglyse en såkalt urådighetserklæring. Dette er ikke noe Justify i utgangspunktet anbefaler, fordi det ikke gir beskyttelse overfor samboerens kreditorer. Når det er tinglyst urådighet på eiendommen, vil samboerne likevel være forhindret fra å selge eller disponere rettslig over eiendommen uten samtykke fra den andre.

Når du benytter samboerkontrakten til Justify legger vil inn bestemmelser som tilsvarer en kjøpekontrakt mellom dere. Dette vil avklare eierfordelingen mellom dere, og hvis dere ønsker tinglysning av denne eierfordelingen kan dere sende inn skjøte til Kartverket.


Overføring av eierandeler mellom ektefeller utløser ikke dokumentavgift. Det beregnes heller ikke dokumentavgift ved overføring av andeler i borettslag.


Svarte dette på spørsmålet?