Alle samlinger
Samboerkontrakt
Egenkapital, eierandeler og tinglysning
Må vi tinglyse overføring av eierandel mellom samboere?
Må vi tinglyse overføring av eierandel mellom samboere?

Informasjon om tinglysing av eierandeler mellom samboere

Oppdatert over en uke siden

Tinglysning er ikke et krav, men for best mulig sikkerhet anbefales samboere å tinglyse eierandelene sine i felles bolig. Det er kun tinglysning som gir såkalt rettsvern, og eksempelvis et fullgodt vern mot samboerens kreditorer.

Når man kjøper seg inn i samboerens bolig må man betale dokumentavgift på den delen som samboeren skal overta, hvis eierfordelingen tinglyses. Hvis samboeren skal overta halvparten av eiendommen må det eksempelvis betales dokumentavgift av halve dagens markedsverdi. Per august 2023 utgjør dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen for den eierandelen som overføres.

Noen velger heller tinglyse en såkalt urådighetserklæring. Når det er tinglyst urådighet på eiendommen vil samboerne være forhindret fra å selge eller disponere rettslig over eiendommen uten samtykke fra den andre. Justify anbefaler i utgangspunktet ikke dette som løsning, fordi det ikke gir beskyttelse overfor samboerens kreditorer.

Når du benytter samboerkontrakten til Justify legger vil inn bestemmelser som tilsvarer en kjøpekontrakt mellom dere. Dette vil avklare eierfordelingen mellom dere, og hvis dere ønsker tinglysning av denne eierfordelingen kan dere sende inn skjøte til Kartverket.


Overføring av eierandeler mellom ektefeller utløser ikke dokumentavgift. Det beregnes heller ikke dokumentavgift ved overføring av andeler i borettslag.


Svarte dette på spørsmålet?