Gå til hovedinnhold
Ulik egenkapital for samboere

Informasjon om ulik egenkapital i et samboerforhold.

Oppdatert over en uke siden

Informasjon om boligen

Når dere fyller ut samboerkontrakten, vil dere først bli bedt om å oppgi noe informasjon slik at vi kan beregne korrekte eierandeler.

  • I hvilket år ble boligen kjøpt?

  • Hva var kjøpesummen?

  • Hva har hver av dere bidratt med i egenkapital?

  • Tok dere opp et felles boliglån?

  • Hvordan var ansvaret for lånet fordelt mellom dere?

Ulik egenkapital ved kjøp av bolig

Det er vanlig at samboere bidrar med ulik egenkapital ved kjøp av bolig. I en samboerkontrakt vil dere få mulighet til å velge om egenkapitalen skal tas med i beregningen av eierandeler eller holdes utenfor.

Alternativ 1: Ta med egenkapital i beregning av eierandeler i boligen

Hver av deres eierandeler i boligen vil beregnes ut fra kjøpesum, hva dere har bidratt med i egenkapital og ansvarsfordeling på boliglån. Egenkapital tas med i beregningen av eierandeler og gir en ulik eierbrøk om dere har bidrar med ulik egenkapital.

Eksempel på at egenkapital blir tatt med i beregning av eierandeler i boligen

Dette betyr i praksis at den av dere som har bidratt med mest egenkapital eier mer i boligen og vil få en større del av avkastningen om boligen stiger i verdi. Om boligen skulle synke i verdi vil den med størst egenkapital i boligen ta en større del av verditapet.

Alternativ 2: Hold egenkapital utenfor

Egenkapital tas ikke med i beregningen av eierandeler i boligen, men holdes utenfor. Det vil gi en lik eierandel i boligen, så lenge boliglånet også er likt fordelt.

Dersom boligen en gang skal selges, vil dere få like stor del av avkastningen eller verdifallet på boligen, selv om en av dere har bidratt med mer i egenkapital.

Eksempel på at egenkapital holdes utenfor beregning av eierandeler i boligen

Merk at den som har bidratt med mer egenkapital enn den andre kun vil få ut egenkapitalen krone for krone ved salg av boligen eller ved brudd, uavhengig av verdiutviklingen på boligen.

Anbefalt løsning

Justify anbefaler i de fleste tilfeller at egenkapital tas med i beregning av eierandeler, slik at hver samboers bidrag i form av egenkapital følger verdiutviklingen i boligen. Det vil normalt gi en positiv avkastning på egenkapitalen over tid.

Benytt funksjonen for simulering av et boligsalg for å se hvilken betydning dette får ved endringer i boligverdi og et fremtidig salg.


Dersom dere har ulik egenkapital og ønsker at samboeren med minst egenkapital skal eie mer, gir samboerkontrakten fra Justify en enkelt mulighet til å øke eierandelen i boligen ved at den ene overtar en større del av boliglånet. Det gjør det enkelt for begge samboeren å få ta del i verdiutviklingen på boligen, uten å ha egen oppspart egenkapital.

Det er også lagt til rette for overføring av eierandel i gave eller som kompensasjon for f.eks. arbeid i hjemmet. Les mer om det her.

Kom i gang nå

Logg inn for å starte på utfyllingen av deres samboerkontrakt. Det er gratis å prøve og betaling skjer i siste steg når dere er klar til å sende inn for juridisk kvalitetssjekk og signering.

Svarte dette på spørsmålet?