Hva betyr "egenkapital til gode"?

Informasjon om egenkapital til gode

Oppdatert over en uke siden

Med "egenkapital til gode" mener vi det man har betalt for eller påkostet boligen utover det egen eierandel tilsier. Dette kan sees på som et utlegg for den andre parten, altså et beløp man har "til gode" fra den andre.

Egenkapital til gode kan opptjenes både ved kjøpet, oppgraderinger og vedlikehold eller ved ekstra innbetalinger på felles lån. Egenkapital til gode skal tilbakebetales utenom øvrig fordeling av salgssummen.

Her er noen eksempler:

Oppussing av bolig

Det er vanlig at samboere velger å pusse opp boligen, og at eierne bidrar med ulike beløp i oppussingen.

Dersom et samboerpar for eksempel pusser opp kjøkkenet for kr 100.000 kroner og den ene som eier 50% av boligen betaler for hele oppussingen, vil denne samboeren få 50.000 kroner i "egenkapital til gode".

Det vil si at denne eieren har betalt 50.000 kroner på sin andel av boligen og samtidig lagt ut 50.000 kroner på for samboerens del av boligen. Altså et utlegg for samboeren som kan kreves tilbakebetalt fra samboeren ved et fremtidig boligsalg eller samlivsbrudd.

Ekstra innbetalinger på felles lån

I noen tilfeller kan det være aktuelt at en av samboerne betaler inn ekstra på et felles boliglån, for eksempel i forbindelse med feriepenger eller mottatt arv.

Dersom dere for eksempel eier 50 % hver av boligen og en av dere betaler 100.000 kroner i en ekstra nedbetaling på felles boliglån, vil denne eieren ha opparbeidet seg 50.000 kroner i "egenkapital til gode".

Det vil si at denne eieren har betalt inn 50.000 kroner på sin andel av lånet og 50.000 kroner på sin samboers del av lånet. Dette betyr i praksis at den som har betalt har 50.000 kroner tilgode fra sin samboer, som kan kreves tilbakebetalt ved boligsalg eller samlivsbrudd.

Se også

Svarte dette på spørsmålet?