Alle samlinger
Sameiekontrakt
Hva bør man vurdere økonomisk når man kjøper bolig sammen med venner?
Hva bør man vurdere økonomisk når man kjøper bolig sammen med venner?

Informasjon om økonomiske aspekter som bør vurderes ved kjøp av bolig sammen med venner.

Oppdatert over en uke siden

Å kjøpe bolig med venner kan være en fin måte å komme seg inn på boligmarkedet. Det er likevel viktig å ta hensyn til følgende økonomiske aspekter:

Finansieringsplan

Alle involverte bør ha en klar oversikt over hvor mye hver person kan bidra med, både i form av egenkapital og lån. Diskuter hvor stor andel av boligen hver person skal basert på deres samlede økonomiske bidrag, altså hvor mye de kan bidra med i egenkapital og lånte penger.

Kausjonsansvar ved separate lån

Selv om hver av dere tar opp separate lån for å finansiere boligkjøpet, vil banken trolig ta pant i samme bolig per lån, og gjøre begge eiere til realkausjonister for hverandre. Det er viktig å forstå denne forpliktelsen fullt ut og hva det kan bety for din egen økonomi, spesielt hvis en av eierne møter økonomiske utfordringer. Snakk gjerne med banken om dette.

Budsjett

Sett opp et månedlig budsjett som inkluderer alle kostnader forbundet med boligen, som avdrag, renter, forsikring, eiendomsskatt og vedlikehold. Vær sikker på at alle eierne er komfortable med sin andel av de månedlige utgiftene.

Sameiekontrakt

Lag en skriftlig avtale som tydelig viser hver persons økonomiske forpliktelse, hvordan utgifter skal deles, og hva som skjer hvis en person ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Ved å være proaktive og ha en klar og skriftlig avtale, kan man minimere potensielle økonomiske konflikter og sikre en smidig sameieopplevelse.

Med Justify får dere en digital sameiekontrakt som hjelper dere med å få på plass en ryddig avtale som blir kvalitetssjekket av advokat.

Svarte dette på spørsmålet?