Gå til hovedinnhold
Alle samlingerSameiekontrakt
Hvilke regler bør vi vurdere i en sameiekontrakt?
Hvilke regler bør vi vurdere i en sameiekontrakt?

Informasjon om hva man bør tenke på rundt bruk av boligen når man skal kjøpe bolig sammen med venner.

Oppdatert over en uke siden

Kjøp av bolig med venner gjør at man må tenker over hvordan boligen skal brukes. Her er noen viktige punkter å vurdere:

Utleie av boligen

Diskuter og avgjør reglene for utleie. Dette kan brytes ned i:

  • Langtidsutleie: Hvis en av dere vil leie ut rommet sitt for en lengre periode, hva skal tillates? Er dette alltid ok, eller må dere bli enige hver gang?

  • Korttidsutleie: Hva hvis noen vil leie ut rommet sitt i kortere perioder, som et par måneder? Dette kan være nyttig og fleksibelt hvis en av dere f.eks. planlegger en lengre reise, men bli enige om rammene her.

  • Døgnleie (f.eks. Airbnb): Dette er en spesiell type utleie som kan gi både kjekke ekstrainntekter men også slitasje og potensielle støy- og sikkerhetsbekymringer. Er det greit for alle parter? Hva blir retningslinjene for hyppighet, varighet og økonomisk fordeling av inntektene fra slik utleie?

Ved å presisere regler for ulike utleieformer avklarer dere både mulighetene og utfordringene som kan vente ved utleie.

Romfordeling

Avklar hvordan rommene i boligen skal fordeles. Vil dere ta dette som det kommer, avtale en fast fordeling?

Bruk til ulik tid

Få avklart om dere skal bruke boligen samtidig, eller om dere vil fordele bruken mellom dere i egne uker eller måneder.

Partnere som flytter inn

Det er viktig å snakke om hva som skjer hvis en av dere ønsker å ha en kjæreste eller partner boende i boligen. Diskuter om dette skal være greit og hvordan eventuelle innflyttere skal bidra økonomisk.

Sameiekontrakt

Alle dette og enda mer bør inkluderes i en skriftlig avtale. Dette sikrer at alle er på samme side og reduserer risikoen for misforståelser eller konflikter i fremtiden.

Nøkkelen til et vellykket boligkjøp med venner er åpen kommunikasjon og klare avtaler fra starten.

Med Justify får dere en digital sameiekontrakt som hjelper dere med å få på plass en ryddig og gyldig avtale som blir kvalitetssjekket av advokat.

Svarte dette på spørsmålet?