Alle samlinger
Sameiekontrakt
Hvor langt perspektiv bør man ha når man kjøper bolig eller noe annet med en venn?
Hvor langt perspektiv bør man ha når man kjøper bolig eller noe annet med en venn?

Informasjon om anbefalt tidsperspektiv når man skal kjøpe sammen med venner.

Oppdatert over en uke siden

Når man kjøper noe av større verdi med en venn er det viktig å avklare hvor langt perspektiv hver eier har på investeringen.

For det første innebærer kjøp og salg av eksempelvis eiendom omkostninger som dokumentavgift, utgifter til eiendomsmegler og andre transaksjonskostnader. Ved å eie eiendommen over lengre tid kan dere spre disse kostnadene over flere år, noe som kan være økonomisk fornuftig.

Hvor lang tid man eier noe kan for det andre ha påvirkning på skattereglene. For bolig er for eksempel gevinsten skattepliktig dersom boligen selges før man har bodd der i 12 måneder, mens tap kan gi fradrag.

Det kan altså være hensiktsmessig med et relativt langsiktig perspektiv. Det er viktig å merke seg at hva som er "langsiktig" kan variere fra situasjon til situasjon. For noen kan det bety å eie i fem år, mens for andre kan det bety flere tiår.

Det viktigste er å være enige om perspektivet som passer best for dere, og å dokumentere avtalene deres tydelig i en sameiekontrakt for å unngå misforståelser og konflikter i fremtiden.

Svarte dette på spørsmålet?