Alle samlinger
Sameiekontrakt
Hvorfor bør vi ha en sameiekontrakt?
Hvorfor bør vi ha en sameiekontrakt?

Beskriver hvorfor man bør ha en sameiekontrakt hvis man eier bolig eller noe annet sammen med en venn eller andre enn en kjæreste.

Oppdatert over en uke siden

Før dere kjøper en bolig eller annet sammen som venner må dere være sikre på at dere er åpne og ærlige om forventningene deres.

Ved å lage en sameiekontrakt kan dere tidlig finne ut hva dere er helt enige om og hva dere bør snakke mer om. Ikke minst er en sameiekontrakt gull verdt hvis dere blir uenige etterhvert.

For å si det enkelt vil en sameiekontrakt bidra til følgende:

  • Klarlegge forventninger: En sameiekontrakt dokumenterer klart og tydelig hva man ønsker med sameiet, og dermed hva hver eier kan forvente av eierskapet.

  • Forebygger konflikter: En sameiekontrakt avklarer mange viktige forhold om sameiet, og angir retningslinjer for hvordan uenigheter skal løses. Begge deler kan forhindre fremtidige konflikter.

  • Beskytter investeringen: En sameiekontrakt dokumenterer hver eiers eierandeler, og beskytter dermed investeringen mot konflikter om hvor mye den enkelte eier.

  • Regulerer salg og opphør: En sameiekontrakt bør si noe om hva som skal skje hvis en eier for eksempel ønsker å selge sin andel. Ved å ha tatt stilling til dette i forkant blir situasjonen letter å håndtere når det blir aktuelt.

Vår sameiekontrakt kan opprettes allerede før dere har funnet boligen dere vil eie sammen. Bruk den som et planleggingsverktøy, og legg inn boligen når dere etterhvert har funnet den, eller fått tilslaget!

Svarte dette på spørsmålet?