Alle samlinger
Sameiekontrakt
Må man eie boligen 50/50 når man kjøper med en venn?
Må man eie boligen 50/50 når man kjøper med en venn?

Informasjon om fordeling av eierandeler når man kjøper bolig sammen med venner.

Sigbjørn Sakkestad avatar
Skrevet av Sigbjørn Sakkestad
Oppdatert over en uke siden

Nei, det er ikke nødvendig å eie eiendommen sammen 50/50. Eierandelene kan fordeles på andre måter, avhengig av deres avtale og finansielle bidrag. Det er vanlig å tilpasse eierandeler i tråd med hver persons økonomiske investering eller andre avtalevilkår.

For eksempel bør gjerne en person som har bidratt med 60% av kjøpesummen eie 60 % av eiendommen, mens den andre eieren har de gjenværende 40%. Eierandelene bør være dokumentert i en sameiekontrakt for å unngå fremtidige uenigheter.

Det viktigste er å ha en tydelig og rettferdig sameiekontrakt som alle er enige om, og som tar hensyn til de økonomiske og personlige forholdene til de som kjøper sammen. I en sameiekontrakt kan man fastsette om fellesutgifter skal deles i henhold til eierbrøk (f.eks. 60/40), likt mellom eierne eller på annen avtalt måte.

Svarte dette på spørsmålet?