Alle samlinger
Sameiekontrakt
Må man eie boligen 50/50 når man kjøper med en venn?
Må man eie boligen 50/50 når man kjøper med en venn?

Informasjon om fordeling av eierandeler når man kjøper bolig sammen med venner.

Oppdatert over en uke siden

Nei, det er ikke nødvendig å eie eiendommen sammen 50/50. Eierandelene kan fordeles på andre måter, avhengig av deres avtale og finansielle bidrag. Det er vanlig å tilpasse eierandeler i tråd med hver persons økonomiske investering eller andre avtalevilkår.

For eksempel bør gjerne en person som har bidratt med 60% av kjøpesummen eie 60 % av eiendommen, mens den andre eieren har de gjenværende 40%. Eierandelene bør være dokumentert i en sameiekontrakt for å unngå fremtidige uenigheter.

Det viktigste er å ha en tydelig og rettferdig sameiekontrakt som alle er enige om, og som tar hensyn til de økonomiske og personlige forholdene til de som kjøper sammen. I en sameiekontrakt kan man fastsette om fellesutgifter skal deles i henhold til eierbrøk (f.eks. 60/40), likt mellom eierne eller på annen avtalt måte.

Svarte dette på spørsmålet?