Alle samlinger
Sameiekontrakt
Hva skjer hvis det dukker opp uforutsette utgifter i boligen vi eier som venner?
Hva skjer hvis det dukker opp uforutsette utgifter i boligen vi eier som venner?

Informasjon om uforutsette fellesutgifter i bolig som eies sammen av venner.

Oppdatert over en uke siden

Hvis dere eier en bolig sammen som venner kan det oppstå plutselige og uforutsette utgifter.

Normalt skal slike uforutsette fellesutgifter deles mellom dere i tråd med eierbrøken. Hvis dere eier boligen med 40% på den ene og 60% på den andre skal altså utgiften deles mellom dere 40/60.

Hvis dere har en sameieavtale vil en rekke fellesutgifter være definert der. Hvis utgiftstypen ikke står i kontrakten, eller dere ikke har en kontrakt, må dere gjøre en konkret vurdering av om utgiften skal regnes som felles eller ikke.

Kostnander til boligen som ikke knytter seg til den enkelte sameiers bruk vil normalt regnes som fellesutgifter i et sameie.

Hvis dere sparer i fellesskap kan dere beslutte å bruke sparepengene på uforutsette utgifter.

Svarte dette på spørsmålet?