Alle samlinger
Sameiekontrakt
Hvorfor er det viktig med en "exit-strategi" når man kjøper bolig sammen med venner?
Hvorfor er det viktig med en "exit-strategi" når man kjøper bolig sammen med venner?

Informasjon om hva som bør være med i en avtale når man kjøper bolig sammen.

Oppdatert over en uke siden

Ved boligkjøp sammen med venner, kan det oppstå situasjoner der en eller flere av dere ønsker eller trenger å flytte.

Det er viktig å ha en klar strategi for å skilles som venner for å håndtere slike situasjoner smidig og forhindre potensielle konflikter. Her er noen nøkkelpunkter å vurdere:

Verdivurdering

Avtal hvordan boligens verdi skal fastsettes ved salg. Dette kan være via en uavhengig takstmann eller ved å bruke markedsvurderinger.

Rett til å kjøpe ut hverandre

Bestem om de gjenværende eierne har førsterett til å kjøpe ut den som ønsker å selge sin andel. Hvis ja, til hvilken pris?

Salg til tredjepart

Hva skjer hvis ingen av de gjenværende eierne ønsker eller har mulighet til å kjøpe ut den som vil selge? Er det akseptabelt å selge en andel av boligen til en tredjepart? Under hvilke vilkår?

Tidsramme for salg

Sett en tidsramme for hvor raskt en eier som ønsker å selge skal få lov til å gjøre det. Dette gir klarhet og forutsigbarhet for alle involverte.

Sameiekontrakt

Som med alle andre aspekter ved felles boligkjøp, bør strategien for opphør av sameiet dokumenteres skriftlig. Dette sikrer at alle parter forstår sine rettigheter og forpliktelser og gir en veiledning å følge hvis situasjonen oppstår.

Å ha en forhåndsavtalt exit-strategi sikrer at overganger skjer så smertefritt som mulig og minimerer risikoen for økonomisk tap eller vennskapskonflikter.

Med Justify får dere en digital sameiekontrakt som hjelper dere med å få på plass en ryddig avtale som blir kvalitetssjekket av advokat.

Svarte dette på spørsmålet?