Alle samlinger
Sameiekontrakt
Kan vi leie ut boligen vi eier sammen som venner?
Kan vi leie ut boligen vi eier sammen som venner?

Informasjon om utleie av bolig eid i sameie mellom venner eller andre nærstående som ikke er kjærester.

Oppdatert over en uke siden

Hvis dere er venner som kjøper bolig sammen kan det oppstå spørsmål om hele eller deler av boligen kan leies ut. Det avhenger først og fremst av hva dere har blitt enige om.

Hva er lurt å tenke på før dere bestemmer dere om utleie?

Fleksibilitet

Adgang til å leie ut hver sin andel av boligen gir en fleksibilitet som kan være hensiktsmessig. Det gir hver enkelt eier mulighet å dekke inn egne kostnader om noe uforusett skulle skje eller vedkommende i perioder ikke kan eller ønsker å benytte boligen selv.

Forutsigbarhet og felles forventninger

Behovet for fleksibilitet bør vurderes opp mot behovet for forutsigbarhet og forventningene dere har til å eie sammen.
Det er også forskjell på ulike typer utleie. Er det snakk om utleie over lang tid, en kortere periode eller døgnleie via AirBnB eller lignende?

Avklar lokale reguleringer

Ved døgnleie, altså utleie i perioder under 30 dager, kan det gjelde lokale reguleringer eller bestemmelser i borettslaget og lignende. Sjekk derfor alltid opp i dette før slik utleie.

Bli enige

Oppsummert må dere bli enige om hva som skal være tillatt i deres felles bolig. I sameiekontrakten vår kan dere avtale hva dere ønsker rundt både langtidsutleie, kortidsutleie og døgnleie.

Svarte dette på spørsmålet?