Hva er definisjonen av samboere?

Samboerskap defineres på ulikt vis i forskjellige lover og regler.

Oppdatert over en uke siden

En fellesnevner er at man lever i et ekteskapslignende forhold. Enkelte steder har det betydning om man har hatt samme Folkeregistrerte adresse i en viss periode eller på et bestemt tidspunkt.

Det anbefales derfor å ha samme Folkeregistrerte adresse. Endring av adresse kan enten gjøres i Folkeregisteret eller samtidig med adresseendring hos Posten.

I Justifys tjenester er samboerskap ekteskapslignende forhold, uavhengig av hvor lenge samboerskapet eller forholdet har vart.

Svarte dette på spørsmålet?