Alle samlinger
Arv og testament
Vitner og signering
Hvem bør jeg velge som vitner for mitt testament?
Hvem bør jeg velge som vitner for mitt testament?

Informasjon om vitnekrav i testament.

Oppdatert over en uke siden

Justify anbefaler å velge vitner som er venner, kollegaer, naboer eller andre som ikke får en fordel av testamentet.

For at et testament skal være gyldig, kreves det i arveloven at det er undertegnet av testator i nærvær av to vitner. Vitnene må oppfylle visse kriterier:

  • Alder: Vitnene må være minst 18 år gamle.

  • Tilstedeværelse: Begge vitnene må være til stede samtidig og vitne testators underskrift. Dette betyr at testator må undertegne testamentet (eller bekrefte sin tidligere underskrift) i nærvær av begge vitnene.

  • Tilregnelighet: Vitnene må være i stand til å forstå betydningen av det de vitner om.

  • Uavhengighet: Vitner kan ikke være personer som arver etter testamentet, eller deres nærstående. Hvis et vitne eller et vitnes nærstående er begunstiget i testamentet, kan dette gjøre testamentet ugyldig, i hvert fall for den delen som begunstiger vitnet eller dets nærstående.

Her er noen eksempler på personer som ikke kan være vitner i et testament ifølge den norske arveloven:

  • Arvinger: Hvis testamentet gir en fordel til en person, kan den personen ikke være vitne. For eksempel, hvis testator etterlater en sum penger til sin niese, kan ikke niesen være vitne til testamentet.

  • Nærstående til arvinger: Hvis du gir noe i testamentet ditt til en person, kan verken den personen eller deres nærmeste familiemedlemmer være vitner. For eksempel, hvis du gir noe til din niese, kan verken hun, hennes ektefelle, foreldre, steforeldre eller hennes barn være vitne til testamentet.

  • Andre personer med interesse: Hvis en person, direkte eller indirekte, kan ha en økonomisk eller annen form for interesse i utfallet av testamentet, bør de unngås som vitner. For eksempel, hvis testator etterlater sin bolig til en veldedig organisasjon, bør en ansatt eller styremedlem i den organisasjonen ikke være vitne.

En person kan være testamentsvitne selv om han eller hun er innsatt som testamentsfullbyrder, så lenge de andre kravene er oppfylt.

Generelt sett bør man velge vitner som er nøytrale og upartiske i forhold til innholdet i testamentet. Dette for å unngå potensielle interessekonflikter og for å sikre testamentets gyldighet.

Svarte dette på spørsmålet?