Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Hva er forskjellen på et testament og en fremtidsfullmakt?
Hva er forskjellen på et testament og en fremtidsfullmakt?

En enkel forklaring på forskjellen mellom testament og fremtidsfullmakt.

Oppdatert over en uke siden

Her er en enkel forklaring på forskjellene mellom testamenter og fremtidsfullmakter:

Testament

Et testament er et juridisk dokument hvor du kan bestemme hva som skal skje med verdiene og eiendelene dine etter at du dør. I testamentet kan du blant annet fastsette hvem som skal arve hva, om noen skal ha førsterett til å overta for eksempel hytta og om arven etter deg skal være mottakers særeie. Du kan også utpeke en person du vil at skal sørge for at dine ønsker blir fulgt når du er borte.

I tillegg til å fordele eiendeler som penger, eiendom, smykker, og andre eiendeler til familiemedlemmer, venner eller veldedige formål, kan du i et testament bestemme at arv til mindreårige arvinger skal forvaltes av den du bestemmer frem til de er opp til 25 år.

Et testament gir god oversikt over det du etterlater deg, det kan forhindre vanskelige konflikter og avklarer også viktige spørsmål som ikke har direkte forbindelse til dine økonomiske verdier.

Et testament må oppfylle en rekke juridiske formkrav for at det skal være gyldig. I tillegg bør det oppbevares på et trygt sted. Det er dessuten viktig at arvingene får tilgang til testamentet etter din død. I Justify har vi tenkt på alt dette. Sett opp dine ønsker, så tar vi oss av resten.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et dokument som lar deg utpeke en eller flere personer, kalt "fullmektiger", til å ta beslutninger på dine vegne dersom du blir ute av stand til å ta ivareta egne interesser på grunn av sykdom, ulykke eller andre grunner.

Du kan altså bestemme hvem som skal ta dine beslutninger om for eksempel helseomsorg, økonomi, eiendom og andre personlige saker, hvis du selv ikke kan gjøre det. Til forskjell fra testament, trer en fremtidsfullmakt i kraft mens du fortsatt er i live, men ikke i stand til å ta egne beslutninger.

Oppsummert

Et testament handler om hva som skal skje med dine verdier etter din død, mens en fremtidsfullmakt handler om hvem som skal ta vare på dine interesser hvis du selv ikke kan, på grunn av helseproblemer.

Det er viktig å kjenne til forskjellen mellom disse to for å sikre at dine ønsker blir oppfylt i fremtiden, uansett hva som måtte skje.

Det kan være lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom du ønsker at dine fullmektige skal kunne dele ut forskudd på arv. Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Svarte dette på spørsmålet?