Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Hva er forskjellen på at arvinger kan få en eiendel og løse ut en eiendel?
Hva er forskjellen på at arvinger kan få en eiendel og løse ut en eiendel?

Forklaring på forskjellen på å gi arvinger rett til å løse ut en eiendel og på å få den og dens verdi.

Oppdatert over en uke siden

Hvis du testamenterer en eiendel til en arinvg, f.eks. en eiendom, et kjøretøy, kunst eller lignende, kan du bestemme om arvingen skal få en rett til å løse ut eiendelen eller få eiendelen og dens verdi.

Her forklares forskjellen på disse valgene.

Rett til å løse ut

Hvis du gir arvingen rett til å løse ut en eiendel får arvingen en rett, men ikke plikt, til å kjøpe ut eiendelen fra dødsboet, mot et vederlag. Arvingen får altså en rett til å løse ut eiendelen foran øvrige arvinger i arveoppgjøret.

Dersom eiendelen ikke lengre finnes når arveoppgjøret skal foretas, vil ikke arvingene ha noe krav knyttet til eiendelen.

Rett til å få eiendelen og dens verdi

Hvis du velger at arvingens skal få eiendelen og dens verdi, får de dette i tillegg til arv som mottas som pliktarv og friarv. Dette øker altså verdien av arven tilsvarende eiendelens verdi når du dør.

Hvis utdeling av eiendelen gjør at det ikke er tilstrekkelig verdier igjen i boet til til å betale ut pliktarv, kan arvingen likevel overta eiendelen mot å betale et beløp til boet som gjør det mulig å betale ut arv til pliktarvingene.

Dersom eiendelen er gått tapt eller solgt før du dør, vil ikke arvingen ha krav på å arv knyttet til denne eiendelen.

Svarte dette på spørsmålet?