Hva er utsatt arveoppgjør (uskifte)?

Partners rett til å utsette arveoppgjøret for andre arvinger.

Oppdatert over en uke siden

Å sitte i uskiftet bo betyr at arveoppgjøret utsettes til lengstlevende ektefelle dør. Etter arveloven har ektefeller med felles barn rett til å kreve uskifte. Hvis man ikke har felles barn, må barna til avdøde samtykke i utsatt arveoppgjør.

Samboere som har, har hatt eller venter felles barn med kan sitte i uskiftet bo med felles bolig, innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som var til felles bruk for samboerne.

Samboere må skrive et testament dersom man ønsker rett til uskifte for alle eiendeler.

I Justifys løsning kan man velge å beholde, utvide eller fjerne uskifteretten.

Svarte dette på spørsmålet?