Hva er utsatt arveoppgjør (uskifte)?

Partners rett til å utsette arveoppgjøret for andre arvinger.

Oppdatert over en uke siden

Å sitte i uskiftet bo betyr at arveoppgjøret etter den som dør først utsettes til lengstlevende ektefelle eller samboer dør.

Etter arveloven har ektefeller med felles barn rett til å kreve uskifte. Hvis den som dør har barn fra tidligere forhold (særkullsbarn), må barna til avdøde samtykke til at den lengstlevende skal få utsette arveoppgjøret.

Når det gjelder samboere har de kun rett til å sitte i uskifte hvis de har, har hatt eller venter felles barn. Det følger av arveloven at de isåfall kan sitte i uskifte med parets felles bolig, innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som var til felles bruk for samboerne.

Samboere må skrive testament hvis de ønsker rett til å sitte i uskiftet bo med alle verdiene til førstavdøde.

I Justifys testament kan man velge å beholde, utvide eller fjerne uskifteretten.

Svarte dette på spørsmålet?