Gå til hovedinnhold
Alle samlingerArv og testamentUtsatt arveoppgjør (uskifte)
Når er utsatt arveoppgjør hensiktsmessig?
Når er utsatt arveoppgjør hensiktsmessig?

I noen tilfeller kan det være fornuftig at partner skal ha mulighet til å utsette arveoppgjøret overfor andre arvinger.

Oppdatert over en uke siden

Om uskifte er hensiktsmessig for gjenlevende bør vurderes ut fra gjenlevendes totale økonomiske situasjon.

Det å beholde bolig kan være en motivasjon for mange for å velge uskifte, men dette kan også ivaretas ved livsforsikringer eller på andre måter.

Dersom man gir sin partner rett til å sitte i uskiftet bo, har partneren en valgmulighet den dagen partneren faller fra. Samtidig kan det være vanskelig for partneren og andre arvinger å ta stilling til om man skal velge uskifte eller gjennomføre arveoppgjøret i tillegg til bearbeidelse av sorg.

Særkullsbarn må samtykke til at partneren til sin forelder skal kunne sitte i uskifte og utsette deres arveoppgjør. Særkullsbarna kan vente med å bestemme seg for om de vil gi slikt samtykke til uskifte til tidspunktet førstavdøde går bort, slik at arvingene kan få en bedre oversikt over egen og gjenlevendes økonomiske situasjon.

Svarte dette på spørsmålet?