Alle samlinger
Arv og testament
Arv for samboere
Hvilken arverett har samboere etter loven?
Hvilken arverett har samboere etter loven?

Samboere har rett til minstearv og til å sitte i uskiftet bo hvis man har felles barn.

Oppdatert over en uke siden

Samboeres arverett avhenger av om man har felles barn eller ikke. Hvis man har felles barn, får man en minstearv etter loven og en rett til utsatt arveoppgjør.

Merk at retten til utsatt arveoppgjør kun gjelder felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som var til felles bruk for samboerne.

Samboere må skrive et testament dersom man ønsker utvidet arverett eller rett til uskifte for alle eiendeler.

Svarte dette på spørsmålet?