Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Opprettelse av fremtidsfullmakt
Bør vi opprette gjensidig fremtidsfullmakt hvis vi har særkullsbarn?
Bør vi opprette gjensidig fremtidsfullmakt hvis vi har særkullsbarn?
Oppdatert over en uke siden

Hvem er best i stand til å ivareta dine interesser?

I en gjensidig fremtidsfullmakt vil dere ha anledning til å være hverandres fullmektiger, enten dere er samboere eller dere er gift.

Mange vil undre seg om det er lurt å gjøre hvis man har barn på hver sin kant.

Først og fremst skal en fullmektig ivareta dine interesser og det første du må spørre deg om er hvem som er best i stand til å gjøre dette. Hvis dere sammen er enige i at det er hverandre, er det et fint utgangspunkt for å vurdere hvordan dere best kan gjøre dette opp mot at dere har særkullsbarn.

Dere kan også velge ulike fullmektiger og reservefullmektiger i tillegg til hverandre.

Anledning til å legge inn begrensninger i fullmakten

Gjennom en fremtidsfullmakt skal fullmektigen ta beslutninger på dine vegne og representere deg. En fullmektig kan for eksempel ikke dra til Kreta med dine verdier.

Du velger selv handlingsrommet og eventuelle begrensninger til fullmektigen.

Her kan dere for eksempel legge inn en begrensning på at fullmektig ikke skal selge felles bolig uten at fullmektigen og arvingene er enige, eller hvis boligen blir solgt skal fullmaktsgivers del gis til barna som forskudd på arv.

Har det noe å si om vi eier hver vår eiendom?

Enten man er gift eller samboere, velger mange å eie hver sine ting eller avtale særeie av hensyn til et lettere oppgjør ved skilsmisse eller død.

Da kommer spørsmålet opp om den som er fullmektig kan fortsette å bo i felles bolig eller bruke hytten - alt ettersom hvem som eier hva.

Hvis fullmakten trer i kraft for den som er eier av boligen, vil det være et naturlig spørsmål om det er til det beste for fullmaktsgiver å selge eiendommen eller overføre eiendommen til arvingene.

Dette vil være et valg som fullmektigen må ta utifra sin økonomi og hva som er i fullmaktsgivers interesse. Det er kostbart å havne på langtidsopphold og da vil det i noen tilfeller være lurt å selge unna bolig for å unngå å betale for to steder, spesielt hvis det er lån på eiendommen.

Hvis fullmektigen ikke klarer å vedlikeholde boligen og den synker i verdi, vil det også kunne være et grunnlag for å foreta seg noe (for eksempel selge boligen).

Dere kan gi barna innsynsrett i økonomien

Hvis noen er redde for at barna skal skape hodebry for sin partner, kan dere legge inn at barna skal ha innsynsrett i økonomien din.

På den måten kan fullmektigen vise at pengene som blir brukt og de valg som blir tatt er for å sikre dine interesser. Dette vil kunne hindre spørsmål og usikkerhet fra barna, og forhindre at de tror at det blir tatt valg som er utenfor fullmaktens handlingsrom.

Det er enkelt og trygt å opprette en gjensidig fremtidsfullmakt hos Justify. Det viktigste er at dere tenker gjennom handlingsrommet til hverandre og at dere også involverer barna i prosessen.

Svarte dette på spørsmålet?