Slik trer en fremtidsfullmakt i kraft

Her finner du informasjon om når og hvordan en fremtidsfullmakt blir gjeldende.

Oppdatert over en uke siden

En fremtidsfullmakt blir gjeldende når en lege bekrefter at personen som har laget fullmakten (fullmaktsgiver) ikke kan ta vare på sine egne interesser på grunn av for eksempel demens eller alvorlig sykdom.

Det er opp til den personen som er valgt til å ta seg av fullmaktsgivers interesser (fullmektigen) å bestemme når det er på tide å få denne legens vurdering. Fullmektigen kan også bestille legetime for fullmaktsgiver.

Når legen har bekreftet at fullmaktsgiver ikke kan ta vare på sine egne interesser, blir fremtidsfullmakten aktiv.

Trenger fremtidsfullmakten å bli godkjent av Statsforvalteren?

Etter at legen har bekreftet fullmaktsgivers tilstand, kan fullmektigen be Statsforvalteren om et dokument som bekrefter at fremtidsfullmakten er gyldig.

Noen organisasjoner, som for eksempel Kartverket og visse banker, kan kreve denne bekreftelsen fra Statsforvalteren for at fullmektigen skal kunne handle på vegne av fullmaktsgiver.

I de fleste tilfeller vil det være nok å vise frem den signerte fremtidsfullmakten sammen med legens erklæring som viser at fullmaktsgiver er ute av stand til å representere egne interesser, for å bruke fullmakten.

For informasjon om hvordan du går fram for å få fremtidsfullmakten bekreftet av Statsforvalteren, finnes det veiledninger og informasjon tilgjengelig.

Se også:

Svarte dette på spørsmålet?