Alle samlinger
Fullmakt
Hva er forskjellen på en fullmakt og en fremtidsfullmakt?
Hva er forskjellen på en fullmakt og en fremtidsfullmakt?

Informasjon om hva som skiller en fullmakt fra en fremtidsfullmakt.

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

En fullmakt er et dokument der en person (fullmaktsgiver) gir en annen person (fullmektig) myndighet til å utføre bestemte handlinger på vegne av fullmaktsgiver. En fullmakt kan tre i kraft og trekkes tilbake når du selv ønsker.

En fremtidsfullmakt er en spesiell type fullmakt som kun trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ta vare på sine egne interesser, for eksempel på grunn av sykdom eller skade.

Svarte dette på spørsmålet?