Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Bruk av fremtidsfullmakten
Hva gjør jeg som fullmektig når fullmaktsgiver har blitt alvorlig syk?
Hva gjør jeg som fullmektig når fullmaktsgiver har blitt alvorlig syk?

Informasjon om din rolle og fremgangsmåte når fremtidsfullmakten skal tas i bruk.

Oppdatert over en uke siden

Når og hvordan trer fullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. Som fullmektig har du rett på å bestille en legetime på vegne av fullmaktsgiver.

Digital kopi av den signerte fremtidsfullmakten

For å kunne representere fullmaktsgiver overfor en tredjepart, vil det i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig å benytte en digital kopi av den signerte fremtidsfullmakten sammen med en kopi av legeerklæringen som slår fast at fullmaktsgiver ikke lengre har samtykkekompetanse.

Alle som er oppnevnt som fullmektig vil finne en digital kopi av fremtidsfullmakten ved å logge inn på Min side hos Justify. Denne kan lastes ned og eventuelt skrives ut på egen printer.

Overføring eller salg av eiendom

Dersom fullmaktsgiver har eiendom som skal overføres eller selges, er det et krav fra Kartverket om at fremtidsfullmakten er stadfestet hos Statsforvalteren.

For å kunne søke Statsforvalteren om stadfesting av fremtidsfullmakt, er det behov for å sende inn følgende:

  • Utfylt søknadsskjema (GA – 8046 B)

  • Signert fremtidsfullmakt i original utgave

  • Legeerklæring

  • Dokumentasjon om varsling

Bestilling av originaldokumenter for stadfesting

Dersom det er aktuelt å søke Statsforvalteren om stadfesting av fremtidsfullmakt, kan du som fullmektig logge deg inn på Min side for å bestille originalen tilsendt i posten.

Slik bestiller du originaldokumentet

  1. Logg inn på Min side

  2. Klikk på "Dokumenter" og "Delt med meg"

  3. Velg fremtidsfullmakten og trykk på "Se detaljer"

  4. Scroll til bunn av siden og velg "Bestill originaldokumentene i posten"

Når originaldokumentet er bestilt, vil finne frem de aktuelle dokumentene som også inkluderer en steg-for-steg veileder for hvordan dere går frem overfor Statsforvalteren.


Behov for mer veiledning

Vi er her for deg dersom du har behov for veiledning i forbindelse med bruk av fremtidsfullmakten. Send oss gjerne en melding fra Min side.

Svarte dette på spørsmålet?