Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Legeerklæring
Hva bør stå i en legeerklæring?
Hva bør stå i en legeerklæring?

Informasjon om innhold i legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakt.

Oppdatert over en uke siden

Legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakt

Vi anbefaler at personer over pensjonsalder vurderer å skaffe en legeerklæring ved opprettelse av en fremtidsfullmakt, slik at det ikke kan oppstå tvil om fullmaktsgivers helsetilstand i tidsrommet da fremtidsfullmakten ble opprettet.

Hva bør stå i en legeerklæring?

Legeerklæringen bør være datert i samme tidsrom/periode som den signerte fremtidsfullmakten.

Mange legekontor har en egen mal som benyttes for helseattester. Om din lege ikke har en slik mal, kan du be om at følgende informasjon tas med:

 • Legens navn og adresse

 • Fullmaktsgivers navn og fødselsdato

 • Sted og dato

 • Eksempel på tekst som kan benyttes:

  Vedrørende samtykkekompetanse - fremtidsfullmakt
  Jeg er <navn> sin fastlege og har hatt et nært samarbeid om <hans/hennes> sin helse den tiden jeg har vært <hans/hennes> fastlege.

  Jeg stadfester at <navn> er samtykkekompetent i alle spørsmål rundt egen helse og egen økonomi. Det er ingen holdepunkt for sykdom som påvirker kognitive evner.

  <Navn> har full innsikt i hva en fremtidsfullmakt innebærer av konsekvenser for egne økonomiske disposisjoner i fremtiden.


 • Legens navn, tittel, signatur og eventuelt stempel

Relaterte spørsmål og svar:

Svarte dette på spørsmålet?