Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Legeerklæring
Hvordan laster jeg opp min legeerklæring på Min side?
Hvordan laster jeg opp min legeerklæring på Min side?

Du har mulighet til å laste opp legeerklæringen selv på Min side dersom den ikke ble returnert sammen med fremtidsfullmakten.

Oppdatert over en uke siden

For personer over pensjonsalder anbefaler vi at en lege vurderer fullmaktsgivers helsetilstand ved fullmaktens opprettelse.

Dersom du ikke har legeerklæringen for hånd når dokumentene skal returneres for sikker lagring, kan denne lastes opp digitalt fra Min side.

Slik går du frem:

  • Klikk på linken hvor det står "Last opp egne vedlegg"

  • Velg filen som inneholder legeerklæringen (dokument eller bilde)

  • Velg "Legeerklæring" i spørsmålet om hvilket dokument det er

  • Last opp

Filen er nå lagret digitalt sammen med dine andre dokumenter.

Svarte dette på spørsmålet?