Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Legeerklæring
Når bør jeg skaffe legeerklæring?
Når bør jeg skaffe legeerklæring?

Du bør vurdere å skaffe legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakten. Legeerklæring er alltid nødvendig ved ikrafttredelse.

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakt

Vi anbefaler at personer over pensjonsalder vurderer å skaffe en legeerklæring ved opprettelse av en fremtidsfullmakt, slik at det ikke kan oppstå tvil om fullmaktsgivers helsetilstand i tidsrommet da fremtidsfullmakten ble opprettet.

Legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakt er ikke et absolutt krav, da to vitner uansett skal bekrefte fullmaktsgiver sin helsetilstand på tidspunkt for signering. Om du i tillegg kan bekrefte din helsetilstand på andre måter (for eksempel ved at førerkortet nylig er fornyet), kan du vurdere å droppe en legeerklæring.

Legeerklæring når fremtidsfullmakt skal tre i kraft

En fremtidsfullmakt trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiveren ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Relaterte spørsmål og svar:

Svarte dette på spørsmålet?