Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Legeerklæring
Når bør jeg skaffe legeerklæring?
Når bør jeg skaffe legeerklæring?

Du bør vurdere å skaffe legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakten. Legeerklæring er alltid nødvendig ved ikrafttredelse.

Oppdatert over en uke siden

Legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakt

Vi anbefaler at personer over pensjonsalder vurderer å skaffe en legeerklæring ved opprettelse av en fremtidsfullmakt, slik at det ikke kan oppstå tvil om fullmaktsgivers helsetilstand i tidsrommet da fremtidsfullmakten ble opprettet.

Legeerklæring ved opprettelse av fremtidsfullmakt er ikke et absolutt krav, da to vitner uansett skal bekrefte fullmaktsgiver sin helsetilstand på tidspunkt for signering. Om du i tillegg kan bekrefte din helsetilstand på andre måter (for eksempel ved at førerkortet nylig er fornyet), kan du vurdere å droppe en legeerklæring.

Legeerklæring når fremtidsfullmakt skal tre i kraft

En fremtidsfullmakt trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiveren ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Relaterte spørsmål og svar:

Svarte dette på spørsmålet?