Vil fremtidsfullmakten bli tinglyst?

En fremtidsfullmakt skal ikke tinglyses, det er tilstrekkelig med to vitner for at den skal bli gyldig.

Oppdatert over en uke siden

Dersom du benytter deg av tilbudet om sikker lagring av den signerte fremtidsfullmakten, vil fullmektigen få digital tilgang til fullmakten på Min side.

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Fullmektigen må avgjøre når man anser det som nødvendig å avtale tid for å få en slik legevurdering. Fullmektigen har rett til å avtale en slik legetime på vegne av fullmaktsgiver.

.

Svarte dette på spørsmålet?