Vil fremtidsfullmakten bli tinglyst?

Når fremtidsfullmakten trer i kraft bør den stadfestes hos Statsforvalteren. Statsforvalteren sørger for tinglysning av fremtidsfullmakten.

Oppdatert over en uke siden

Noen aktører, som for eksempel Kartverket og visse banker, kan kreve at fremtidsfullmakten er stadfestet hos Statsforvalteren for at fullmektigen skal kunne handle på vegne av fullmaktsgiver. Stadfestelse av fremtidsfullmakten hos Statsforvalteren betyr at Statsforvalteren bekrefter at fremtidsfullmakten er gyldig.

Dersom Statsforvalteren stadfester fremtidsfullmakten sørger Statsforvalteren for at fremtidsfullmakten tinglyses og registreres i aktuelle registre (det vanligste er tinglysning i grunnboken hos Kartverket).

Svarte dette på spørsmålet?