Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Bruk av fremtidsfullmakten
Hva skjer med en gjensidig fremtidsfullmakt hvis en av oss dør?
Hva skjer med en gjensidig fremtidsfullmakt hvis en av oss dør?

Informasjon om gjensidig fremtidsfullmakt ved død.

Oppdatert over en uke siden

Hvis du eller din partner dør og dere har en gjensidig fremtidsfullmakt, vil reservefullmektigene kunne tre inn for å representere den gjenlevendes interesser.

Om dere har en gjensidig fremtidsfullmakt uten oppnevnte reservefullmektiger, bør den gjenlevende oppdatere fremtidsfullmakten. Det vil da være mulig å legge til nye fullmektiger for å sikre at det finnes noen som kan ivareta interessene dersom en skulle bli alvorlig syk i fremtiden.

Send oss en melding om du har spørsmål eller behov for veiledning rundt dette.

Svarte dette på spørsmålet?