Hva er en gjensidig fremtidsfullmakt?

Informasjon om gjensidig fremtidsfullmakt

Oppdatert over en uke siden

En gjensidig fremtidsfullmakt er en avtale der to personer gir hverandre rett til å ta beslutninger for hverandre, hvis en av dem ikke kan gjøre det selv i fremtiden, for eksempel på grunn av sykdom.

Dette hjelper begge å føle seg trygge, fordi de vet at en person de stoler på vil ta beslutninger for dem hvis de ikke kan.

For at avtalen skal være gyldig, må den følge bestemte regler i loven.

Det kan også være smart å velge noen ekstra personer som kan trå til hvis den første personen ikke kan hjelpe. Dette gir ekstra trygghet. Det er viktig å velge noen man stoler på til denne oppgaven, og å fortelle dem om ansvaret de får.

Dette gir ekstra trygghet at ønskene dine blir fulgt, selv om noe skulle skje med den første personen du har valgt.

Svarte dette på spørsmålet?