Gå til hovedinnhold
Alle samlingerArv og testamentFor pårørende
Hva gjør jeg hvis jeg i et testament er oppnevnt som fullmektig til å gjennomføre arveoppgjør, men ikke ønsker det?
Hva gjør jeg hvis jeg i et testament er oppnevnt som fullmektig til å gjennomføre arveoppgjør, men ikke ønsker det?

Du står fritt til å nekte. Du har ingen plikt til å ta oppdraget som testamentsfullbyrder, selv om du har fått fullmakt i et testament.

Oppdatert over en uke siden

Dersom du sier fra deg oppdraget, vil de vanlige reglene for gjennomføring av arveoppgjøret gjelde, som om det ikke var oppnevnt noen testamentsfullbyrder i testamentet.

Det vil si at arvingene da tar beslutninger i fellesskap eller gir fullmakt til noen andre for å gjennomføre arveoppgjøret.

Om noen skal få fullmakt som testamentsfullbyrder, eller om alle arvingene skal ta beslutninger sammen, må avklares før det utstedes skifteattest fra tingretten i kretsen avdøde bodde. Det anbefales derfor at det gis melding til både tingretten og arvingene om at en ikke ønsker å være fullmektig.

Alternativt kan du påta deg oppdraget for så å delegere oppgaver til andre. Dersom du mener det er nødvendig kan du også engasjere advokat eller annen kyndig bistand til å hjelpe til med gjennomføringen av arveoppgjøret. Du vil fortsatt ha det formelle ansvaret som testamentsfullbyrder og være den som er fullmektig på skifteattesten fra tingretten.
​
Merk at dersom det er uenighet blant arvingene om dette, så vil hver enkelt uansett kunne kreve at fullmakten blir satt til side og at arveoppgjøret behandles etter de vanlige reglene.
​
Arvingene kan også kreve offentlig skifte. Da vil du i utgangspunktet ha en rett, men ingen plikt til å la deg oppnevne som bostyrer.

Les mer om testament fra Justify her

Svarte dette på spørsmålet?