Gå til hovedinnhold
Alle samlingerArv og testamentFor pårørende
Hvordan går jeg frem som arving etter at jeg har fått tilgang til testamentet?
Hvordan går jeg frem som arving etter at jeg har fått tilgang til testamentet?

Informasjon om hva som må gjøres etter at noen har gått bort.

Oppdatert over en uke siden

Som arving i Norge er det flere ting som må gjøres etter at noen har gått bort.

Varsling til arvinger og tilgang til testament

Justify får automatisk beskjed fra Folkeregisteret ved registrerte dødsfall. Dersom avdøde har et signert testament som er lagret hos Justify, tar vi kontakt med arvingene og gir tilgang til en digital kopi av de aktuelle dokumentene. Justify sender det signerte testamentet til tingretten.

Nyttig informasjon til arvinger

Her følger en kort oversikt over ting som arvinger bør tenke gjennom knyttet til avdødes arv og testament:

1. Ta stilling til om du vil overta boet etter avdøde

Arvinger overtar både avdødes verdier og forpliktelser (f.eks. gjeld). Hvis avdøde hadde mer gjeld enn verdier går man dermed i minus hvis man overtar boet.

Tingretten kan gi veiledning om hvordan man får oversikt over avdødes økonomi. Kontakt også tingretten hvis dere ikke ønsker å ta over boet.

2. Velg privat eller offentlig skifte (arveoppgjør)

Med skifte menes selve gjennomføringen av arveoppgjøret. Det er vanligst med privat skifte.

Offentlig skifte betyr at tingretten gjennomfører arveoppgjøret ved å oppnevne en advokat som styrer prosessen. Dette er en relativt dyr og tidkrevende prosess.

Sjekk om avdøde har lagt noen føringer i sitt testament rundt gjennomføring av arveoppgjøret.

3. Finn ut om uskifte (utsatt arveoppgjør) er aktuelt

Hvis avdøde hadde ektefelle eller samboer kan det være aktuelt å utsette arveoppgjøret. Enten i forhold enkelte arvinger, eller overfor alle arvingene.

Dersom arveoppgjøret utsettes vil det ha konsekvenser som er viktig å tenke gjennom. Er dere usikker på hva som er hensiktsmessig for gjenlevende partner, kan det være lurt å kontakte Justify eller andre for hjelp til å avklare hva som passer i nåværende og fremtidig livssituasjon.

Den gjenlevende må stilling til dette og gi beskjed til tingretten. Her kan du lese mer om uskifte.

4. Send riktig skjema til tingretten

Innen 60 dager etter dødsfallet må du gi beskjed til tingretten om arveoppgjøret skal gjennomføres som privat eller offentlig skifte, eller om gjenlevende skal sitte i uskiftet bo.

Her finner du skjema du skal bruke i skfitesaker. Send skjemaet med original signatur til tingretten som behandler dødsfallet. Du kan også signere skjemaet digitalt.

5. Sett dere inn i skifteattest eller uskifteattest

Når tingretten har fått beskjed om skifteform lager de skifteattest eller uskifteattest. En skifteattest gir oversikt over hvem som er opplyst å være arvinger i boet og hvem som har overtatt ansvaret for å gjøre opp avdødes gjeld.

6. Gjennomfør arveoppgjøret

Hvis det er valgt privat skifte, og boet helt eller delvis skal gjøres opp, må arveoppgjøret gjennomføres ved å gjøre opp gjeld og fordele avdødes verdier og eiendeler.

Avdøde kan ha bestemt i testamentet hvem som skal være testamentsfullbyrder. Hvis ikke noe er bestemt gjennomfører arvingene oppgjøret i fellesskap.

Svarte dette på spørsmålet?