Gå til hovedinnhold
Alle samlingerArv og testamentLagring og varsling
Hva skjer med testamentet etter min død?
Hva skjer med testamentet etter min død?

Informasjon om hva som skjer etter din død når du har et testament som er lagret hos Justify

Oppdatert over en uke siden

Kort oppsummert

  1. Justify får beskjed om ditt dødsfall fra Folkeregisteret

  2. Arvinger får varsel om at det finnes et testament

  3. Personer som er nevnt i testamentet får tilgang til en digital kopi hos Justify

  4. Justify sender det signerte testamentet til Tingretten

  5. Arvinger får tilgang på veiledning av våre advokater ved behov

En litt lengre forklaring

Justify er integrert mot alle registrerte dødsfall i Folkeregisteret. Det betyr at vi får beskjed når våre kunder som har et gyldig testament har gått bort. Det kan opptil et par dager fra et dødsfall inntrer til Folkeregisteret er oppdatert, vi får oppdateringer daglig for å sikre at arvingene får beskjed så tidlig som mulig.

Når ditt testament er sikkert lagret hos Justify, kan du være trygg på at arvingene vil få tilgang til testamentet etter din død. Dersom testamentet innholder vedlegg (som for eksempel oversikt over forskudd på arv, eller en siste hilsen), vil også dette formidles direkte til den eller de personene som skal ha tilgang.

Når arvingene er varslet og har fått tilgang til en digital kopi av testamentet, sender Justify det signerte originaldokumentet til Tingretten. Arvinger vil få veiledning av våre advokater dersom de har spørsmål til hvordan de skal gå videre med arveoppgjøret.

Kunder som velger å oppbevare testamentet selv (og ikke velger å benytte Justify sin tjeneste for sikker lagring) må selv sørge for at arvingene vet om hvor de kan finne testamentet etter ens død.

Les mer om testament fra Justify her

Svarte dette på spørsmålet?