Alle samlinger
Arv og testament
Lagring og varsling
Bør jeg tinglyse mitt testament?
Bør jeg tinglyse mitt testament?
Informasjon om tinglysning og sikker lagring av testament
Sigbjørn Sakkestad avatar
Skrevet av Sigbjørn Sakkestad
Oppdatert for over en uke siden

Hva er tinglysning?

Dokumenter som for eksempel eiendomsskjøte og ektepakt kan tinglyses i et offentlig register. Da vil innhold og formkrav bli vurdert før dokumentene lagres.

Testament tinglyses ikke. Tingretten tilbyr derimot en deponeringsordning, hvor testamentet blir fysisk oppbevart mot betaling. Tingretten gjør ingen vurdering av innhold, oppfyllelse av formkrav og signaturer.

Deponeringsordningen til tingretten gir en trygghet for at testamentet blir gjort tilgjengelig for arvingene ved død. Det er imidlertid tungvint og kostbart å gjøre endringer senere i et testament som er deponert hos tingretten.

Sikker lagring av testament hos Justify

Justify tilbyr et bedre alternativ for kunder som oppretter testament, som er inkludert i prisen for opprettelse.

Lagringsløsningen til Justify inkluderer:

  • Sikker fysisk lagring av testamentet

  • Digital kopi av det signerte testamentet på Min side

  • Varsling til arvinger ved død

  • Veiledning til etterlatte

Her finner du mer informasjon om hvorfor du bør returnere ditt testament til Justify for sikker lagring.

Svarte dette på spørsmålet?