Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Opprettelse av fremtidsfullmakt
Trenger jeg både fremtidsfullmakt og testament?
Trenger jeg både fremtidsfullmakt og testament?

Ja, dokumentene gjelder ulike situasjoner.

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

En fremtidsfullmakt gjelder mens du er i live, mens et testament får først virkning etter din død. I et testament kan du bestemme hvordan du ønsker at dine verdier skal fordeles etter din død.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom du ønsker at dine fullmektige skal dele ut forskudd på arv. Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Vår jurist, Trude Sem Langfeldt forklarer her hvorfor det er smart å skaffe seg testament og fremtidsfullmakt hos Justify.

Svarte dette på spørsmålet?