Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Opprettelse av fremtidsfullmakt
Kan jeg unngå å måtte betale full pris for sykehjemsplass med en fremtidsfullmakt?
Kan jeg unngå å måtte betale full pris for sykehjemsplass med en fremtidsfullmakt?

Hva en skal betale for en sykehjemsplass fastsettes av kommunen med utgangspunkt i hvilke inntekter den med sykehjemsplass har.

Oppdatert over en uke siden

Kostnaden for en sykehjemsplass varierer fra kommune til kommune. En vil normalt måtte betale 75 % - 85 % av inntektene en måtte ha inntil kostnaden er dekket.

Noen har oppsparte midler og dermed kapitalinntekt som tas med. Andre har også eiendom som kan leies ut og gir leieinntekter.

En fremtidsfullmakt gir mulighet til å dele ut forskudd på arv, hvis en har valgt det. Utdeling av arv vil da kunne redusere inntektene til den som har opphold på sykehjem, slik at egenbetalingen for en sykehjemsplass bli lavere.

Dersom fullmakten ikke har trådt i kraft, er alternativet også å dele ut forskudd på arv enten før eller etter en har fått opphold på sykehjem.

Svarte dette på spørsmålet?