Alle samlinger
Fullmakt
Generelt om fullmakt
Hvilke type transaksjoner kan jeg utføre med en fullmakt?
Hvilke type transaksjoner kan jeg utføre med en fullmakt?

Informasjon om handlingsrom og begrensninger i en fullmakt.

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Omfanget av transaksjonene du kan utføre, avhenger av detaljene og begrensningene som er angitt i fullmakten. Det er viktig å lese fullmakten nøye for å forstå hvilke handlinger du er autorisert til å utføre på vegne av fullmaktsgiveren.

Svarte dette på spørsmålet?